Rok działalności Centrum Zdrowia Psychicznego

Już rok miął od rozpoczęcia działalności naszego Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Opolskiej 21G. Z tej okazji dzisiaj odbyła się symboliczna uroczystość w której udział wzięli przedstawiciele zarządu powiatu tarnogórskiego, radni powiatowi i miejscy, przedstawiciele przychodni lekarskich oraz instytucji z którymi CZP współpracuje, a także kadra CZP i Szpitala.

W statystycznej części podsumowującej rok pracy CZP dla Dzieci i Młodzieży, zastępca kierownika Marta Serafin-Czaja opowiedziała o zadaniach realizowanych w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dziennego Oddziału Psychiatryczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży.
Niebagatelna ilość, bo aż 6000 porad udzielono w Poradni Zdrowia Psychicznego, przyjęto ponad 1000 nowych pacjentów a w ramach dziennej hospitalizacji przekroczono o 100% limit wykonania!

Z kolei w CZP dla Dorosłych, o którym opowiadał dr Krzysztof Świerzy, ilość świadczeń wyniosła w okresie półrocznym 4808, udzielono 1100 indywidualnych porad psychologicznych oraz aż 2400 porad lekarskich.
Ponadto, jako dopełnienie oferty CZP wykonano 200 świadczeń w ramach warsztatów rehabilitacyjnych, 88 świadczeń w ramach psychoterapii grupowej, udzielono 240 wizyt środowiskowych, 12-stu pacjentów objęto pomocą czynną a 54 pacjentów leczono w Oddziale Dziennym.

Dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu pracowników, oba Centra dynamicznie się rozwijają i udzielają świadczeń na coraz wyższym poziomie dla nieustannie rosnącej liczby pacjentów. Statystyki jasno wskazują, że takie ośrodki zdrowia psychicznego jak nasze CZP są niezywkle potrzebne. Innowacyjne podejście – TELE-CZP przedstawił prof. M. Krzystanek, równocześnie wskazując na konieczność utrzymania kontaktu z pacjentami pomiędzy wizytami u lekarza.

Prezes Zarządu WSP S.A. Sebastian Grabowski, podczas spotkania zapowiedział rozpoczęcie intensywnych prac w celu rozwoju już funkcjonujących komórek, czego skutkiem ma być lepsza dostępność do świadczeń medycznych udzielanych w CZP. Skierował też podziękowania w stronę całego zespołu Centrum za ogromny wysiłek włożony w jego rozwój.

Po części oficjalnej goście mogli podziwiać prace pacjentów wykonanych podczas terapii zajęciowej i arteterapii, a także poczęstować się świeżymi owocami:)