Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chemioterapii

Dane kontaktowe

Telefon +48 32 390 82 41
Ordynator dr n.med. Krzysztof Klakla
Z-ca ordynatora lek. med. wojciech łusicki
Oddziałowa Wiesława Kleszcz

Oddział Chirurgii Ogólnej

Posiada łącznie 45 łóżek

Specjalizuje się w zabiegach onkologicznych (zwłaszcza przewodu pokarmowego i sutków) i zabiegach endoskopowych. Przeprowadza operacje jamy brzusznej, tarczycy, żylaków, sutka (w tym nowotwory). Jest dostosowany do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych. W ramach oddziału funkcjonuje Pododdział Chemioterapii, liczący 7 łóżek, który jako jedyny w Tarnowskich Górach prowadzi podawanie cytostatyków.