Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

O projekcie

Inwestycja pn.: Adaptacja byłej kuchni w budynku WSP S.A. na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni dofinansowana została ze środków dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 6 319 587,00 zł