SOR

Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego poprzez przebudowę i doposażenie SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz budowę lądowiska.

Projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020, PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, DZIAŁANIE 9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego  w zakresie wsparcia istniejących Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa mazowieckiego

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

Działania objęte wsparciem

Zakres prac planowanych do realizacji w ramach projektu obejmuje:

  • Działanie 1: przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego
  • Działanie 2: doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego
  • Działanie 3: budowę lądowiska

Celem głównym projektu poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego i powiatów ościennych.

Celami bezpośrednimi projektu są:

  1. Zwiększenie dostępności pacjentów korzystających z SOR do nowoczesnych metod diagnostyczno-terapeutycznych.
  2. Skrócenia czasu obsługi pacjentów na SOR, w szczególności pacjentów zakwalifikowanych na drodze triage jako „zielonych” i „niebieskich”.
  3. Poprawa jakości i komfortu obsługi pacjentów przebywających na SOR.
  4. Poprawa dostępności pacjentów i usprawnienie procesów w przypadku konieczności wykorzystywania transportu lotniczego celem dostarczenia pacjenta na oddział SOR lub jego przetransportowania do ośrodka o wyższej referencyjności włącznie z Śląskim Centrum Urazowym.

Celami działania projektu są:

  • Przebudowa istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w ramach WSP S.A. i dostosowanie go do wymogów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i potrzeb pacjentów.
  • Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego działającego w ramach WSP S.A. celem jego dostosowania do potrzeb diagnostyczno-terapeutycznych.
  • Budowa lądowiska w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala, celem zapewnienia możliwości wykorzystani transportu lotniczego bez użycia dodatkowo specjalistycznych środków transportu sanitarnego.

Całkowita wartość projektu

4 817 913,89 ZŁ

Wartość wydatków kwalifikowalnych

4 598 272,85 ZŁ

Wartość dofinansowania wynosi

3 908 531,92 ZŁ

Termin realizacji

2017-2019

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. „Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu tarnogórskiego poprzez przebudowę i doposażenie SOR Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach oraz budowę lądowiska” można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub za pomocą specjalnego formularza: https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC 

Więcej informacji ws. zgłaszania nieprawidłowości przy realizacji projektów finansowych
z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014─2020 dostępnych jest→ TUTAJ https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/