Centrum wsparcia zdrowia 65+

O projekcie

Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego.

Ludzie muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne. Zdrowie jest ważne na każdym etapie życia od dzieciństwa, młodość poprzez dorosłość do starości.

Gdy jesteśmy zdrowi, możemy:

  • Tworzyć pozytywne relacje z otoczeniem
  • Pełniej wykorzystać nasz potencjał
  • Radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu krajowego oraz ze środków własnych WSP SA w Tarnowskich Górach, w ramach dofinansowania projektu pn. „Centrum Wsparcia Zdrowia 65+ w Tarnowskich Górach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informujemy że projekt CWZ65+ jest w okresie trwałości, tj. zachowano w gotowości wszelkie miejsc świadczenia usług zdrowotnych w których obecnie jest realizowany projekt pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są osoby:

  • Osoby niesamodzielne, które mimo leczenia nie wracają do normalnego życia,
  • Zamieszkujące na terenie powiatu tarnogórskiego.

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu: +48 661 692 111

Grafika promująca projekt. Mozaika ze zdjęciami wnętrz CWZ.