Profilaktyka raka jelita grubego 2

O programie

Program „Profilaktyka raka jelita grubego to w Tarnowskich Górach nic strasznego!”

W ramach projektu zaprasza się do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych, które prowadzone są przez Kierownika Projektu dr n.med. Agnieszkę Kowalską-Pawełek – specjalistę chorób wewnętrznych, gastroenterologa.

Terminy oraz miejsca spotkań będą podawane na stronie internetowej www.wspsa.pl oraz w siedzibach miast/gmin, na terenie których będą organizowane.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Pracowni Endoskopii pod nr telefonu: 
32 390-82-08 oraz 782-401-405

Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzanego przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito – odpowiednia instrukcja będzie udzielona po ustaleniu terminu badania.Badania są wykonywane przez doświadczonych lekarzy w Pracowni Endoskopii WSP SA przy ul.Pyskowickiej 47-51 w Tarnowskich Górach. W ramach projektu wykonanych będzie 400 bezpłatnych badań kolonoskopowych we znieczuleniem.

Cel projektu

Poprawa do 31.09.2019 r. wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego poprzez przeprowadzenie w ramach projektu 400 badań kolonoskopii.

Loga instytucji finansujących.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu krajowego oraz ze środków własnych WSP SA w Tarnowskich Górach, w ramach dofinansowania projektu pn. „Profilaktyka raka jelita grubego to w Tarnowskich Górach nic strasznego! II”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu

321 513,50 PLN,
w tym wartość dotacji z EFS
310 552,81 PLN

oraz dotacji z budżetu krajowego w kwocie
10 960,09 PLN

Wkład własny w kwocie
43 842,75 PL

Program jest skierowany dla mieszkańców powiatów:

  • Tarnowskie Góry,
  • Lubliniec,
  • Piekary Śląskie,
  • Bytom.

Wiek badanych

 50 (ukończone) – 65 (nieukończone)

Jeśli w rodzinie chorego był krewny pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego, to dolną granicą jest 40 rok życia.

Dla wszystkich chętnych oferujemy badanie w asyście anestezjologicznej (wtedy potrzebne są badania wstępne – ekg, morfologia, elektrolity, APTT) Wystarczy zgłosić się telefonicznie do naszej
Pracowni (32 390 82 08) lub bezpośrednio do Koordynator medycznej Programu
dr Agnieszki Pawełek (503 047 991) i umówić na spotkanie celem wypełnienie ankiety,
która jest jednocześnie skierowaniem.

Zagwarantowano 400 badań.

Plakat promujący program.