Pielęgniarki 50+

Cel projektu

Zmniejszenie do 31.12.2018 r. zdrowotnych czynników ryzyka związanych z obciążeniem układu
mięśniowo-szkieletowego u pielęgniarek/ży i położnych 50+ zatrudnionych w WSP S.A.


Wartość projektu 359 037,50 PLN, w tym wartość dotacji z EFS 305 181,87 PLN oraz dotacji z budżetu
krajowego w kwocie 10 771,13 PLN
Wkład własny w kwocie 43 084,50 PLN

 • Szkolenia służące przekwalifikowaniu służą (rozumianemu jako nabycie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji mające na celu umożliwienie kontynuowania pracy na zmodernizowanym stanowisku,
 • które nie stanowi obciążenia dla zdrowia danego pracownika) osób narażonych na zdrowotne czynniki ryzyka w miejscu pracy.
 • Zmodernizowanie stanowiska pracy w celu zmniejszenia zdrowotnych czynników ryzyka
 • Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie czynników ryzyka związanych z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego

Działania objęte wsparciem

Specjalistyczny kurs z zakresu technik postępowania z pacjentem w celu zapobiegania chorobom

 • mięśniowo-szkieletowym
 • ergonomia miejsca pracy
 • metody przenoszenia ręcznego
 • metody przenoszenia przy użyciu lekkiego sprzętu i ciężkiego sprzętu
 • podstawy RKO
 • Superwizja pracy pielęgniarskiej i opiekuńczej
 • komunikacja interpersonalna z pacjentem/jego rodziną/opiekunami


Modernizacja stanowisk pracy poprzez zakup platform obrotowych, podnośników, sufitowych pasów unieruchamiających pacjenta

1Nabór osób zarządzających projektem31.12.2017
2Przygotowanie materiałów promujących projekt (ulotki, plakaty, internet)28.02.2018
3Nabór beneficjentów ostatecznych28.02.2018
4Zakup środków trwałych30.06.2018
5Przeprowadzenie szkoleńOd marca do listopada 2018
6Zakup materiałów promocyjnychDo 30.04.2018
7Prowadzenie sprawozdawczościPrzez cały okres trwania projektu
8Prowadzenie badań ankietowychPrzez cały okres trwania projektu
9Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych projektuStyczeń 2018
Ulotka promująca program