Oddział Wewnętrzny I i II

2 piętro- informacje kontaktowe

Telefon +48 32 390 82 46
Ordynator dr n.med. Agnieszka Kowalska-Pawełek
Z-ca ordynatora lek. med. Wioletta Trepka
Oddziałowa Alina Ibrom

O oddziale

Posiada 40 łóżek, pokoje z łazienkami oraz łazienki dla osób z niepełnosprawnościami.

Personel stanowi wysoko wykwalifikowany zespół doświadczonych lekarzy specjalistów ( chorób wewnętrznych, nefrologii, reumatologii ) oraz pielęgniarek ( specjalistek z pielęgniarstwa zachowawczego).

Oddział wyposażony jest w nowoczesna aparaturę monitorującą i reanimacyjną. Oferujemy szeroki zakres usług medycznych dla dorosłych. Prowadzimy diagnostykę i leczenie zachowawcze w zakresie:

 • gastroenterologii- choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy, wątroby i dróg żółciowych, trzustki, jelita cienkiego i grubego wraz z odbytnicą
 • pulmonologii – POCHP, astma, zapalenie płuc
 • chorób układu sercowo-naczyniowego: niewydolność serca, zatorowość płucna, serce płucne, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa
 • chorób endokrynologicznych, głownie cukrzycy i jej powikłań, tarczycy
 • chorób nerek, w tym leczenie powikłań chorych dializowanych, włącznie chorych do leczenia nerkozastępczego, leczenie ciężkich schorzeń układu moczowego w tym urosepsy, leczenie zaostrzeń niewydolności nerek, wstępną diagnostykę do przeszczepu nerek
 • schorzeń hematologicznych-diagnostyka i leczenie niedokrwistości głównie wtórnych
 • schorzeń onkologicznych-diagnostyka chorób nowotworowych w szczególności układu oddechowego, pokarmowego i krwiotwórczego, leczenie powikłań chemioterapii
 • leczenie chorób występujących u ludzi starszych („wielochorobowość”), uśmierzanie objawów somatycznych, wsparcie psychiczne, edukacja rodziny i opiekunów, rehabilitacja

Pracownie

2 piętro- informacje kontaktowe

Telefon +48 32 390 82 35
Ordynator dr n.med. Beata Poprawa
Z-ca ordynatora lek.med. Agnieszka Mańka
Oddziałowa Bożena Nowak

Galeria

Współpraca

Oddziały dysponują możliwością przeprowadzenia szerokiej diagnostyki dzięki stałej współpracy z innymi zakładami mieszczącymi się na terenie naszego szpitala:

 • Zakład diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej
 • Zakład diagnostyki obrazowej wyposażony w RTG, Tomograf komputerowy
 • Pracownie UKG, USG, EKG, badań holterowskich
 • Zakład diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego
 • Zakład badań histopatologicznych
 • Zakład fizykoterapii i rehabilitacji