Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Dane kontaktowe

Telefon +48 32 390 82 17
Ordynator dr n. med. Adam Tiszler
Z-ca ordynatora lek. med. Ryszard Pilis
Oddziałowa Małgorzata Żółkiewicz

II stopień referencyjności oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową.

Oddział ginekologiczno-położniczy z salą porodową naszego Szpitala jest to miejsce stworzone z myślą o Kobietach, w którym opieką obejmujemy dorosłe pacjentki.

Obdarzono nas ogromnym zaufaniem, które zdobywamy pełnym empatii podejściem dla matek i oddaniem dla  dobra najmłodszego pacjenta.

Nad prawidłowym przebiegiem okresu adaptacyjnego noworodka czuwają nasi neonatolodzy, którzy w ramach Oddziału Noworodkowego o II stopniu referencyjności, zapewniają bezpieczeństwo wcześniakom wymagającym szczególnego nadzoru.

Dysponujemy zespołem lekarzy, pielęgniarek i położnych, który posiada ogromne doświadczenie pracy w oddziale, skutkujące wysoką jakością świadczonych usług.

Nad bezpieczeństwem pacjentów w trakcie zabiegów czuwają anestezjolodzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który wyposażony w stanowiska OIOM zapewnia nadzór w szczególnie trudnych przypadkach. Ważnym aspektem współpracy z lekarzami anestezjologii jest możliwość bezpłatnego znieczulenia pacjentek rodzących, dla których bóle porodowe stanowią zbyt duże wyzwanie.

Szkoła rodzenia

Szpital prowadzi bezpłatną szkołę rodzenia. Szkoła rodzenia oferuje prelekcje, naukę kąpieli, spotkanie z lekarzami, zwiedzanie traktu porodowego.

Zajęcia w szkole rodzenia oraz poradnię laktacyjną prowadzi Pani Dominika Zuber.

Poradnia laktacyjna

Porady laktacyjne oferuje wykwalifikowany edukator laktacyjny.

Dostępne metody łagodzenia bólu

Wszystkie metody łagodzenia bólu są omawiane z rodzącą. Znieczulenie dolędźwiowe jest nieodpłatne.

  • gaz wziewny
  • znieczulenie zewnątrzoponowe
  • niefarmakologiczne : immersja wodna, masaż

Poród z osobą towarzyszącą

Możliwy poród z osobą towarzyszącą. Rodzącej i jej partnerowi może towarzyszyć doula. W trakcie cesarskiego cięcia osoba towarzysząca może być obecna. Przystawienie dziecka do piersi możliwe zaraz po zabiegu, jeszcze na trakcie porodowym.

Po porodzie

Matki przebywają z dziećmi przez całą dobę, ale mają możliwość oddania dziecka na parę godzin pod opiekę personelu. Jeśli dziecko z powodów zdrowotnych znajduje się osobno, to matka może być z nim bez ograniczeń, gdy tylko chce. Pobyt w oddziale trwa średnio 3 dni po porodzie drogami natury, 4 dni po porodzie zabiegowym i  po cesarskim cięciu. Matka uczona jest pielęgnacji dziecka, a wszystkie zabiegi pielęgnacyjne odbywają się w jej obecności. Matka (lub ojciec) mogą być obecni w trakcie badania lekarskiego i szczepień dziecka. Matki uczone są jak karmić piersią. Mogą też korzystać z porad laktacyjnych udzielanych przez personel. Noworodki są dokarmiane sztucznym mlekiem na prośbę matki lub ze wskazań lekarskich (np. konflikt serologiczny).

Oddział zapewnia  możliwość konsultacji z psychologiem szpitalnym.

Oddział  Położniczy dysponuje   dziesięcioma  dwu  osobowymi salami  z węzłem sanitarnym na każdej sali jest telewizor.

Szpital bez bólu

Nasza placówka uczestniczy w programie “szpital bez bólu”. Staramy się zminimalizować ból po porodzie, szczególnie po cięciu cesarskim, poprzez wielokierunkowe leczenie pacjentki, m.in. farmakoterapię, znieczulenia Z.O., wczesną rehabilitację.

Galeria