Centrum Wsparcia Zdrowia 65+ oraz  Zdrowia Psychicznego.

O programie

Grafika promująca projekt

Naszym celem jest pomoc ludziom dotkniętym chorobą psychiczną w powrocie do pełnego, satysfakcjonującego życia oraz poprawa dostępności usług medycznych oraz fizjoterapii i fizykoterapii w zakresie zdrowia osób 65+

Chcemy dać pacjentom możliwość rozwoju swojego potencjału oraz jak najpełniejszego zabezpieczenia się przed nawrotem choroby i zachowaniu zdrowia w późniejszym wieku.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy pracownikami Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach, którzy chcą stworzyć nową jakość opieki psychiatrycznej w naszym regionie. W skład zespołu wchodzą m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, pielęgniarki, fizjoterapeuci, pracownik socjalny, terapeuci zajęciowi i środowiskowi oraz dietetyk.

Co robimy?

Zapraszamy do wspólnej aktywności osoby, mające trudność z odnalezieniem się wśród ludzi po pierwszym epizodzie choroby psychicznej oraz po długoletniej chorobie.

Zachęcamy do znalezienia ścieżki, która pozwoli dbać o dobre relacje z bliskimi, zawrzeć nowe znajomości oraz podjąć funkcję społeczną zgodną ze swoimi zdolnościami i doświadczeniem.

W ramach projektu przewidziano działania w zakresie usług zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia osób 65+ z terenu powiatu tarnogórskiego.

Pomagamy rozpoznać swoje silne i słabe strony, żeby na jednych budować, a nad drugimi świadomie pracować.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz środków własnych Szpitala.

UCZESTNICTWO JEST DARMOWE.

Jak działamy?

ndywidualnie uzgadniamy program działania, który może obejmować: konsultacje psychiatryczne i terapię psychologiczną, terapię zajęciową, wspólne wyjścia, ćwiczenia z fizjoterapeutami, a także korzystanie z nowoczesnego oprogramowania komputerowego, służącego do ćwiczenia m. in. uwagi i pamięci oraz redukcji stresu.

Centrum Wsparcia działa od 7:00 do 17:00. Przewidziany jest dowóz pacjentów, którzy mają trudność z dojazdem i powrotem. W ciągu dnia podawane są śniadanie, obiad i podwieczorek opracowane w oparciu o zalecenia dietetyka.

Proponowany czas pobytu to trzy miesiące, choć może on ulec zmianie w zależności od indywidualnych potrzeb.

Gdzie nas znaleźć?

Centrum Wsparcia Zdrowia 65+ oraz Zdrowia Psychicznego powstało dzięki pozyskaniu przez Szpital środków unijnych na modernizację budynku przy ulicy Opolskiej 21 w Tarnowskich Górach. Wcześniej mieścił się tu Oddział Wewnętrzny. Nasze Centrum znajduje się na pierwszym piętrze świeżo wyremontowanego budynku.

Kiedy zaczynamy?

Rekrutacja trwa! Otwarcie Centrum nastąpi 1.08. 2019 r. Długość trwania projektu w ramach dofinansowania unijnego, przewidziana jest na rok.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne odbędzie się 31. lipca o godzinie 10:00 w budynku Centrum, przy ulicy Opolskiej 21.

Informacje pod tel. 661 692 111