Oddział Neurologiczny z pododdziałem Udarowym

Dane kontaktowe

Lokalizacja I Piętro
Telefon +48 32 390 82 42
Kierownik lek. med. Adam Niemczyk
Oddziałowa Jolanta Wójcik

Zadania

Zadania Oddziału Neurologii obejmują w szczególności:

  • Diagnostykę i leczenie ostrych zachorowań udarowych i krwotoków wewnątrzczaszkowych- z wykorzystaniem badań dopplerowskich UDP tętnic dogłowowych i TCD tętnic wewnątrzczaszk, w strukturze oddziału znajduje się tzw. „ślepy” Doppler do badania tętnic m.in. wewnątrzczaszkowych
  • Diagnostykę i leczenie padaczki z wykorzystaniem badania EEG i dstępem do aparatu EEG 16-kanałowym w strukturze szpitala
  • Diagnostykę procesów rozrostowych CUN z wykorzystaniem badań TK i MRI i dostępem do Pracowni TK w strukturze szpitala oraz Pracowni MRI w budynku szpitala.
  • Diagnostykę i leczenie procesów zapalnych CUN w oparciu o analizę płynu mózgowo-rdzeniowego wykonywanego w laboratorium szpitala oraz badania MRI
  • Diagnostykę i leczenie procesów demielinizacyjnych badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, badanie potencjałów wywołanych-dostęp w pracowni EMG w GCR
  • Diagnostykę schorzeń mięśni i obwodowego układu nerwowego z udziałem badań neurofizjologicznych i EMG z dostępem do aparatu w GCR
  • Diagnostykę i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa
  • Diagnostykę i leczenie chorych z innymi schorzeniami neurologicznymi nie poddającymi się leczeniu w warunkach ambulatoryjnych