Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Pełna nazwa inwestycji

Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Dofinansowanie

Dofinansowanie: 595 000,00 zł
Termin realizacji – do końca 2022 r.

Dofinansowanie z: INWESTYCJA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Zadanie

Zadanie polega na zakupie 2 wielofunkcyjnych aparatów USG z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej oraz  4 respiratorów.