Dla pracownika/praktykanta/stażysty

Dane kontaktowe

Dział Kadr +48 32 285 40 58 wew. 437
Godziny otwarcia 7:25-15:00 (pn-czw); 07:25 – 9:00 (piątek)
Inspektor Ochrony Danych Sławomir Głaz
Inspektor ds. BHP Rafał Pocica

Informacje dla osób starających się o przyjęcie na praktyki, staż oraz do pracy.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje związane z praktykami, stażem i pracą.

Praktyka studencka – informacje

Warunkiem przyjęcia na praktykę studencką jest:

 • zgoda odpowiednio Dyrektora ds. Lecznictwa, Naczelnej Pielęgniarki , (w zależności
  od rodzaju odbywanej praktyki ) na odbywanie praktyki z określeniem terminu jej odbywania,
 • przedstawienie przez studenta skierowania do odbywania praktyki studenckiej wystawionego przez uczelnię 
 • aktualna umowa pomiędzy studentem a szpitalem na prowadzenie praktyk studenckich,
 • aby uzyskać zgodę na realizację praktyk należy złożyć stosowne podanie w sekretariacie szpitala.

Praktyki studenckie odbywane w tutejszym szpitalu są odpłatne (bezpłatnie studenci ŚUM oraz studenci pielęgniarstwa WSPS w Dąbrowie Górniczej).

Student przed rozpoczęciem zajęć winien odbyć obowiązkowe szkolenie BHP, PPOŻ , RODO oraz epidemiologiczne organizowane przez szpital  terminy do ustalenia indywidualnie przez studenta.

Praktykant zobowiązany jest do posiadania własnej odzieży roboczej i obuwia do obywania praktyk.

W pierwszym dniu praktyki student zgłasza się odpowiednio do Ordynatora/ Kierownika, Naczelnej Pielęgniarki , (w zależności od rodzaju odbywanej praktyki ), celem wyznaczenia opiekuna praktyk.

DOKUMENTY DO KADR (KOMPLET) dostarczane przed rozpoczęciem praktyki (brak złożenia  n/w dokumentów będzie skutkowało brakiem możliwości odbycia praktyki):

 1. Podpisana obustronnie Umowa/Porozumienie (z wyjątkiem studentów ŚUM oraz WSPS w Dąbrowie Górniczej),
 2. Podpisane skierowanie z Uczelni,
 3. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC,
 4. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania praktyk,
 5. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych
 6. Oświadczenie WZW typ B

Dokumenty do pobrania