Program Jelita Grubego

O programie

W dniach 01.09.2017-31.09.2018 w Pracowni Endoskopowej Szpitala Hagera, ul. Pyskowicka 47-51 jest realizowany Program Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego zatytułowany PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO TO W TARNOWSKICH GÓRACH NIC STRASZNEGO.

Uczestnicy programu

Program jest skierowany dla mieszkańców powiatów:

  • Tarnowskie Góry,
  • Lubliniec,
  • Piekary Śląskie.

Wiek badanych 50 (ukończone) – 65 (nieukończone)

Jeśli w rodzinie chorego był krewny pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego, to dolną granicą jest 40 rok życia.

Kryterium wykluczającym jest wykonana kolonoskopia. W ciągu ostatnich 10 lat.

Dla wszystkich chętnych oferujemy badanie w asyście anestezjologicznej (wtedy potrzebne są badania wstępne – ekg, morfologia, elektrolity, APTT) Wystarczy zgłosić się telefonicznie do naszej
Pracowni (32 390 82 08) lub bezpośrednio do Koordynator medycznej Programu
dr Agnieszki Pawełek (503 047 991) i umówić na spotkanie celem wypełnienie ankiety,
która jest jednocześnie skierowaniem.

ZAGWARANTOWANO 400 badań.

Najbliższe spotkania

wykład dot. Programu Wykrywania Raka Jelita Grubego

28.11.2017 godzina 18.00
Koszęcin Klub Radości ul. Powstańców 15

04.12.2017 godzina 14.00
Piekary Sl. Klub Seniora ul. Oświęcimska45

05.12.2017 godzina 18.00
Kalety Miejski dom Kultury ul. Lubliniecka 2

02.01.2018 godzina 18.00
Lubliniec  Uniwersytet III Wieku ul. Sokoła 13

Piszą o nas

Spotkania informacyjne