Oddział Psychiatryczny

Dane kontaktowe

Lokalizacja Pawilon
Telefon +48 32 285 43 58
Ordynator dr hab. Piotr Gorczyca
Oddziałowa Halina Pietrucha

O oddziale

Oddział psychiatryczny jest oddziałem wieloprofilowym

Przyjmuje wszystkie przypadki zaburzeń psychicznych i uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem lekoopornych psychoz endogennych oraz powikłanych zespołów abstynencyjnych.

Specjalizuje się również w leczeniu somatogennych zaburzeń psychicznych. Prowadzi także leczenie młodzieży z zaburzeniami odżywiania (bulimia i anoreksja). Oddział jest jednym oddziałem kliniczny w strukturach szpitala współpracującym ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.