Oddział Pediatryczny

Dane kontaktowe

Lokalizacja I Piętro
Dyżurka Lekarska +48 32 390 82 50
Dyżurka Pielęgniarska +48 32 390 82 54
Ordynator lek. med. Iwona Klecz
Z-ca ordynatora lek. med. Ewa Pełka
Oddziałowa Małgorzata Szołtysik

Celem naszej działalności jest udzielanie usług medycznych na wysokim poziomie.

Staramy się by pobyt małego pacjenta w oddziale był bezpieczny , przyjemny i przyjazny dziecku.

W naszym oddziale hospitalizowane są dzieci do 18 roku życia . Posiadamy 35 łóżek  dla pacjentów oraz 12 łóżek przeznaczonych dla rodziców  i opiekunów. Pokoje hotelowe wyposażone są  w węzeł sanitarny.

W oddziale posiadamy kącik zabaw dla dzieci wyposażony w zabawki i materiały edukacyjne. Wolny czas  hospitalizowanego pacjenta zagospodarowany jest przez terapeutkę zajęciową.

Pacjenci przebywający w oddziale mogą korzystać całodobowo z darmowego telefonu „Do Mamy”.

Poniżej umieszczamy spis niezbędnych rzeczy, które należy zabrać ze sobą do szpitala oraz istotne informacje dotyczące oddziału pediatrycznego.

Wyprawka szpitalna

 • piżama,
 • środki pielęgnacyjne ,które używa twoje dziecko
 • ręczniki
 • butelka do karmienia, smoczek,
 • zabawki dostosowane do wieku dziecka-prosimy nie przynosić zabawek dźwiękowych,
 • termometr.

Oddział posiada

 • sale chorych,
 • gabinet zabiegowy,
 • izbę przyjęć dziecka,
 • małą świetlicę,
 • salę biegunkową,
 • kuchenkę oddziałowej,
 • brudownik,
 • sanitariat ogólnie dostępny.

Pediatryczna izba przyjęć

Tu następuje pierwszy kontakt pacjenta i opiekuna z personelem medycznym. Zbierane są  ważne informacje  dotyczące  dziecka,
które pomogą  ustalić dalsze postępowanie diagnostyczno -terapeutyczne.

Lekarz pediatra bada  dziecko , pielęgniarka waży, mierzy temperaturę, zakłada niezbędną dokumentację medyczną.
Następnie dziecko wraz z opiekunem trafia do gabinetu zabiegowego.

Gabinet zabiegowy

Po opuszczeniu Izby Przyjęć dziecko trafia do gabinetu zabiegowego, gdzie wykonujemy wszystkie instrumentalne czynności  ( pielęgniarka zabezpiecza dojście do żyły-zakłada wenflon, pobiera krew do badań laboratoryjnych.) Po czym dziecko trafia na salę a pielęgniarka zapoznaje opiekunów z topografia oddziału .Małym pacjentem w oddziale opiekuje się wykwalifikowana kadra medyczna mająca doświadczenie w opiece nad dzieckiem chorym.

Szanowni  rodzice liczymy na owocną współpracę, zachowanie spokoju i ciszy oraz zaufania w stosunku do personelu medycznego.