Szpital Społecznie Odpowiedzialny

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Będąc największym Szpitalem w Powiecie Tarnogórskim chcemy rozwijać wrażliwość społeczną.

Troszczymy się o to, aby nasz sukces budowany codzienną pracą na rzecz pacjentów Szpitala Powiatu Tarnogórskiego powstawał w sposób etyczny i odpowiedzialny wobec naszych interesariuszy i otoczenia, na które wpływamy prowadząc swoją działalność medyczną.

W prowadzonych działaniach dbamy o swoich pacjentów, pracowników, partnerów biznesowych, lokalne społeczności oraz środowisko naturalne. Rozwijamy działalność leczniczą w sposób zrównoważony, wyznaczając standardy branżowe i przyczyniając się do rozwoju prozdrowotnego trybu życia. Przywiązujemy wagę do budowania relacji, staramy się kształtować postawy, naszą ambicją jest przewodzenie dobrym zmianom w segmencie usług medycznych. Chcemy na własnym przykładzie pokazać znaczenie odpowiedzialnego rozwoju.

Wartości i zasady postępowania

Zasady są jak drogowskazy

Każdego dnia i w każdym obszarze naszego życia potwierdza się zasada, którą zauważyli już starożytni filozofowie greccy, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Życie i działanie Szpitala nie są od tej zasady wyjątkiem.

W 2016 r. zaczął obowiązywać w naszej Firmie Kodeks Etyczny – zbiór zasad i wartości, którymi powinni się kierować wszyscy pracownicy Szpitala. Dokument powstał w szczególnych okolicznościach, gdy świadomość pracowników Szpitala dojrzewała do dbania o pozytywny wizerunek Szpitala w powiecie tarnogórskim, a opracowanie wspólnych dla wszystkich, etycznych zasad postępowania miało w tym pomóc.

Przykłady odpowiedzialnych praktyk szpitala

  • Jasełka organizowane przez położną oddziałową oddziału ginekologiczno-położniczego P. Małgorzatę Żółkiewicz na rzecz pacjentów naszego szpitala prezentowane przez uczniów gimnazjum w Miasteczku Śląskim.
  • Koncert Charytatywny organizowany przez Komitet Społeczny Gospodynie-pielęgniarki oddziałowe szpitala: Teresa Wieczorek, Małgorzata Żołkiewicz, Małgorzata Szołtysik, Małgorzata Kiedos, Teresa Kłosek, Anna Kamińska, Ewa Kusak – Miodek, Aldona Tracz, Halina Pietrucha, Barbara Engel, Beata Garczarczyk, Maria Janus. Dzięki uprzejmości darczyńców-mieszkańców naszego powiatu zebraliśmy niecałe 10 tys złotych, które zostały przeznaczone na zakup pościeli szpitalnej dla pacjentów.
  • Warsztaty rehabilitacyjne dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadzone przez pracowników Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.
  • Zakup nowoczesnego lasera okulistycznego dla potrzeb pacjentów w celu udzielania usług medycznych na najwyższym poziomie, który był możliwy dzięki wielu darczyńcom.
  • Współpraca z Zespołem Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w zakresie odnowienia i pomalowania poczekalni dla pacjentów poradni przyszpitalnych.

Planowane przedsięwzięcia

  • Event organizowany przez szpital w dniu 20 kwietnia br dla pracowników i pracodawców firm z terenu powiatu tarnogórskiego narażonych na utratę słuchu.
  • Akcja edukacyjno – szkoleniowa kierowana dla przyszłych rodziców oraz rodziców małych dzieci w ramach Akademii Malucha i Odpowiedzialnego Rodzica, planowane na przełom kwietnia- maja br. Tematyka zajęć będzie obejmowała: zasady udzielania pierwszej pomocy u niemowlaka i małego dziecka , pomoc w przypadku oparzeń, drgawek, fizjologia i patologia rozwoju psychoruchowego itp.
  • Współuczestnictwo pracowników szpitala w promocji zdrowego stylu życia w ramach dnia sportu organizowanego w dniu 14 maja br w parku wodnym w Tarnowskich Górach przez Starostwo Powiatowe
  • Organizacja spotkania plenerowego pod nazwą: ”Żyj zdrowo, zyj aktywnie” w parku przyszpitalnym dla pracowników szpitala ,władz lokalnych oraz lokalnej społeczności . Co nieco dla duszy : relaks, rozrywka, rozmowa; co nieco dla ciała: pyszności kuchni śląskiej gry i zabawy a przede wszystkim możliwość bycia razem to główne motto przyświecające zaplanowanemu w miesiącu czerwcu przedsięwzięciu. Pomyśl już dziś aby wziąć w nim udział.