Program Eskulap

Wartość projektu

Wartość projektu wg dokumentacji aplikacyjnej wynosi:
3 929 069,69 zł,
w tym dofinansowanie środkami EFRR w kwocie:
3 339 709,22 zł.

Termin realizacji projektu:
01.10.2019 – 30.06.2023

O projekcie

ESKULAP – Elektroniczny System Komputerowych Usług Lekarskich i Aptecznych dla Pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

16 czerwca 2021 roku Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna podpisał umowę na dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu pod nazwą: „ESKULAP-Elektroniczny System Komputerowych Usług Lekarskich i Aptecznych dla Pacjentów w Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach”.

Przedmiotem projektu jest zapewnienie funkcjonalności pozwalających na uruchomienie repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i przetwarzanie w nim danych oraz uruchomienie aplikacji dziedzinowych służących do wspierania procesów skutkujących wytwarzaniem dokumentacji medycznej.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na ciągle zwiększające się potrzeby w obszarze zdrowia, dzięki jej utworzeniu nastąpi wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze e-Zdrowia.

Będzie realizował potrzeby pacjentów w zakresie świadczenia przez Wnioskodawcę elektronicznych usług publicznych na wysokim poziomie dojrzałości, skierowanych do pacjentów szpitala. Potrzeba realizacji inwestycji wynika z założeń elektronicznych platform P1, P2, P4 oraz wytycznych CSiOZ w zakresie danych medycznych dostępnych na poziomie krajowym. Jest to projekt interdyscyplinarny łączący obszary medycyny, informatyki i zarządzania.

Ulotka Eskulap