Dostępność w Gabinecie Poradni Ginekologicznej

Dostosowanie Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego Spółka Akcyjna NZOZ Szpital im. dr B. Hagera w ramach projektu
„Dostępność w Gabinecie Poradni Ginekologicznej”


Umowa nr PPD/000001/12/D
zawarta z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą
w Warszawie, al. Jana Pawła II nr 13 w ramach Programu Dostępna przestrzeń
publiczna.


Moduł Programu:
D: likwidacja barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie
w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby
z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze posiadające
umowy z NFZ
Termin realizacji projektu: 01.09.2023 – 28.02.2024
Wartość projektu: 114 850,00 zł
Dofinansowanie z PFRON: 91 880,00 zł


Zakres dostosowań oraz dostępności usług uruchomionych na skutek otrzymania
dofinansowania

Projekt ma na celu dostosowanie pomieszczenia poradni ginekologicznej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach w taki sposób, aby było ono odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami oraz z podwyższoną wagą
ciała. Działania obejmą dostosowanie wyposażenia gabinetu w: fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością, wagę krzesełkową, kozetkę lekarską z regulowaną wysokością, elektryczny podnośnik pacjenta, podest, podnośnik toaletowy.

Dodatkowo, projekt zakłada zapewnienie odpowiednich narzędzi komunikacyjnych dla pacjentek z niepełnosprawnościami, takich jak tłumacze języka migowego, pętle indukcyjne czy systemy kart AAC. Ostatecznym celem projektu jest stworzenie kompleksowego i dostępnego środowiska opieki ginekologicznej dla osób z niepełnosprawnościami, które pozwoli im na skorzystanie z badań i zabiegów w sposób komfortowy i bezbarierowy.