Oddział Neonatologiczny

Dane kontaktowe

Lokalizacja IV piętro
Telefon +48 32 390 82 11
Ordynator lek. med. Krzysztof Deka
Z-ca ordynatora lek.med. Danuta Augustyn
Oddziałowa Małgorzata Kiedos

Oddział posiada II stopień referencyjności systemu opieki nad noworodkiem.

Oddział posiada 25 łóżek w tym w 3 łóżka intensywnej opieki medycznej wyposażone w respiratory, kardiomonitory i pompy infuzyjne i 5 łóżek ciągłej opieki bezpośredniej.

Personel medyczny stanowi zespół doświadczonych lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek z długoletnią praktyką neonatologiczną.

Zdrowe noworodki przebywają wraz z matkami w jedno – lub dwuosobowych salach.

Pobyt

Dysponujemy odrębnymi salami

  • do fototerapii
  • do zabiegów pielęgnacyjnych
  • sale dla wcześniaków wyposażone są w nowoczesne
  • inkubatory oraz sprzęt monitorujący funkcje życiowe.

Oddział neonatologiczny zapewnia

  • możliwość kontaktu telefonicznego z lekarzem
  • Oddziału Noworodkowego przez całą dobę
  • w ciągu tygodnia od daty wypisu.

Życzliwy personel i komfortowe warunki pobytu sprzyjają tworzeniu miłej i przyjaznej atmosfery w oddziale. Wpływa to na nastrój młodej mamy, a tym samym pozytywnie stymuluje rozwój psychofizyczny dziecka już w pierwszych dniach jego życia. Gdy matka odczuwa zmęczenie noworodek otaczany jest opieką przez pielęgniarki w oddziale noworodkowym.
Przez całą dobę obecny jest lekarz neonatolog oraz doświadczone pielęgniarki, którzy służą pomocą młodym rodzicom i odpowiadają na wszystkie pytania.

Matki mają możliwość towarzyszenia swoim dzieciom podczas zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez pielęgniarki.
Zgodnie z nowoczesną wiedzą medyczną kładziemy nacisk na karmienie piersią.
Pielęgniarki pomagają przy karmieniu oraz odpowiadają na pytania dotyczące technik karmienia piersią .
Niezależnie posiadamy w rezerwie mieszanki sztuczne, które stanowią zabezpieczenie dla dzieci , w sytuacjach gdy występują problemy z karmieniem mlekiem matki.

Wypis do domu:

Zdrowe noworodki wypisywane są do domu w 2-3 dniu życia w każdym dniu tygodnia.

Przesiewowe badanie słuchu u noworodków

Od 2002 r. oddział realizuje program przesiewowego badania słuchu u noworodków, który został nawiązanej w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Badanie wykonywane jest w drugiej dobie życia dziecka.
Badanie jest dla dziecka całkowicie bezbolesne, a warunkiem pomyślnego jego przeprowadzenia jest zapewnienie ciszy i spokoju (wygłuszone pomieszczenie, śpiący, nakarmiony noworodek).

O efektach badania matka dowiaduje się bezpośrednio po wykonaniu badania.
Wynik badania oraz nadany certyfikat wraz z niezbędnymi informacjami umieszczany jest w sposób trwały w Książeczce Zdrowia Dziecka.