Oddział Neonatologiczny

Dane kontaktowe

Lokalizacja IV piętro
Telefon +48 32 390 82 25
Ordynator lek. med. Krzysztof Deka
Z-ca ordynatora lek.med. Danuta Augustyn
Oddziałowa mgr Małgorzata Kiedos

II stopień referencyjności systemu opieki nad noworodkiem.

Oddział posiada 17 łóżek w tym w 3 stanowiska intensywnej opieki medycznej wyposażone w respiratory, kardiomonitory i pompy infuzyjne oraz 5 łóżek ciągłej opieki bezpośredniej.

Personel medyczny to zespół lekarzy, położnych i pielęgniarek z ogromnym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą.

Zdrowe noworodki przebywają ze swoimi mamami w jedno – lub dwuosobowych salach.

Pobyt

Dysponujemy odrębnymi salami

  • do fototerapii
  • do zabiegów pielęgnacyjnych
  • do wspomagania laktacji
  • sala intensywnej opieki medycznej dla wcześniaków wyposażona jest w nowoczesne inkubatory oraz sprzęt monitorujący funkcje życiowe.

Życzliwy personel i komfortowe warunki pobytu sprzyjają tworzeniu miłej i przyjaznej atmosfery w oddziale. Wpływa to na nastrój młodej mamy, a tym samym pozytywnie stymuluje rozwój psychofizyczny dziecka już w pierwszych dniach jego życia. Gdy mama odczuwa zmęczenie noworodek otaczany jest opieką przez pielęgniarki i położne Oddziału.

Mamy mają możliwość towarzyszenia swoim dzieciom podczas zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez personel.

Zgodnie z aktualnymi standardami medycznymi, kładziemy nacisk na karmienie piersią, szanujemy jednak każdą decyzję naszych mam o sposobie karmienia swoich maluszków.

Pielęgniarki i położne pomagają przy karmieniu oraz odpowiadają na pytania dotyczące technik karmienia piersią .

Wypis do domu:

Zdrowe noworodki wypisywane są do domu w 3-4 dniu życia w każdym dniu tygodnia.

Przesiewowe badanie słuchu u noworodków

Od 2002 r. oddział realizuje program przesiewowego badania słuchu u noworodków, który został nawiązany w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Badanie jest dla dziecka całkowicie bezbolesne, a o jego efektach, mama dowiaduje się bezpośrednio po wykonaniu badania.

Wynik oraz nadany certyfikat umieszczany jest w sposób trwały w Książeczce Zdrowia Dziecka.

Inne badania przesiewowe

Standardowo, wszystkim dzieciom wykonywane są badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy, hypotyreozy oraz innych – w sumie 29 chorób metabolicznych wykrywanych w okresie noworodkowym.

Od stycznia 2022 roku wykonujemy również przesiewowe badanie w kierunku SMA (rdzeniowy zanik mięśni).
Badania te polegają na pobraniu krwi włośniczkowej na specjalne bibuły, które są przesyłane do Ośrodków Badań Przesiewowych.

Przesiewowe badanie pulsoksymetryczne

W celu wczesego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca, wykonujemy u każdego noworodka przesiewowe badanie pulsoksymetryczne, które polega na pomiarze saturacji na prawej kończynie górnej oraz lewej kończynie dolnej, w okresie między 6 a 24 godziną po urodzeniu oraz przed wypisaniem dziecka do domu.

Zdjęcia noworodków

Każdy noworodek opuszczający oddział neonatologiczny otrzymuje wyjątkowy prezent w postaci bransoletki ze swoim imieniem oraz stylizowanego zdjęcia wykonywanego na oddziale, przez nasz personel.

Zachęcamy do obserwacji naszego profilu na facebooku: https://www.facebook.com/porodowkatg