Szpitalny Oddział Ratunkowy

Dane kontaktowe

Lokalizacja Parter
Telefon +48 32 390 82 88
Ordynator lek. med. Michał Poprawa
p.o. Oddziałowej Wioletta Podobińska

Realizuje szeroki zakres działań, wstępnie diagnozując i lecząc osoby, które znalazły się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia po wypadkach, urazach, zatruciach.

Pacjentami oddziału są zarówno dorośli, jak i dzieci. Oddział został wyposażony w nowoczesną aparaturę medyczną, która służy przywracaniu i podtrzymywaniu podstawowych funkcji życiowych. Oddział posiada całodobowy dostęp do bazy diagnostycznej oraz możliwość konsultacji specjalistycznych. Większość pacjentów którzy zgłaszają się w trybie zagrożenia zdrowia i życia oraz po wypadkach, jest przyjmowana w trybie ambulatoryjnym i po udzieleniu pomocy trafiają do domu, czyli nie wymagają hospitalizacji.