Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach.

O programie

Beneficjent zakończył okres realizacji projektu. Obecnie projekt jest w okresie trwałości rezultatów do 31.05.2022r. Beneficjent zapewnia zachowanie trwałości 30 miejsc świadczenia usług zdrowotnych na oddziale i jest  jest gotowy instytucjonalnie do świadczenia usług: lekarskich, pielęgniarskich, psychologa, pracownika socjalnego,  fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych oraz ćwiczeń funkcji poznawczych, biofeedbecku, terapii grupowych, terapii indywidualnych.

Zdrowie psychiczne obejmuje nasz emocjonalny, psychiczny oraz społeczny dobrostan.

Przejawia się dobrym samopoczuciem, pewnością i wiarą w siebie, poczuciem własnej wartości. Nasza kondycja psychiczna wpływa na sposób myślenia, odczuwania i działania. Pomaga nam w życiu codziennym w pełni cieszyć się z życia, pokonywać trudności oraz dokonywać właściwych wyborów. Zdrowie jest ważne na każdym etapie życia od dzieciństwa i młodość poprzez dorosłość do starości.

Gdy jesteśmy zdrowi, możemy:

  • Tworzyć pozytywne relacje z otoczeniem
  • Pełniej wykorzystać nasz potencjał
  • Radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie_psychiczne

Celem projektu jest poprawa dostępności usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego na
terenie powiatu tarnogórskiego. W ramach projektu przewidziano działania w zakresie usług zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia psychicznego osób z terenu powiatu tarnogórskiego.

Całkowita wartość projektu: 1.947.403,06 zł
oraz wkład Funduszy Europejskich:
Unia Europejska: 1.655.292,60 zł
Budżet Państwa: 155.792,24 zł
Wkład własny WSP S.A. – 136.318,22 zł

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu krajowego oraz ze środków własnych WSP SA w Tarnowskich Górach, w ramach dofinansowania projektu pn. „Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa

Grupa docelowa uczestników projektu to osoby:

  • Po pierwszym ostrym epizodzie choroby, lub które mimo leczenia nie wracają
  • Do normalnego życia, zamieszkujące lub pracujące na terenie powiatu tarnogórskiego.

PROJEKTEM ZOSTANIE OBJĘTYCH 127 OSÓB.

Kryterium naboru

Przynależność do grupy docelowej,  niekorzystanie z takiego samego wsparcia

W innym projekcie współfinansowanym ze środków unii europejskiej w czasie trwania projektu.

Więcej informacji pod nr telefonu:
+ 48 661 692 111