Dzienny Dom Opieki Medycznej

Tytuł projektu

 DDOM w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A.

Szczegóły projektu

Nazwa beneficjenta : WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach

O projekcie

Wartość projektu: 1.279.090,51 zł
Dofinansowanie wyniesie: 1.189.554,17 zł

z czego:

– 1.087.226,93 zł w ramach RPO Województwa Śląskiego – Europejskiego Funduszu Społecznego
– 102.327,24 zł ze środków budżetu Państwa

Projekt realizowany będzie przy ulicy Opolskiej 21 w okresie od lutego 2021 do końca marca 2022 roku.


Informujemy że projekt DDOM w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A jest w okresie trwałości, tj. zachowano w gotowości wszelkie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, w których obecnie jest realizowany projekt pn. Centrum Zdrowia Psychicznego.

DDOM – projekt pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej adresowany do mieszkańców podregionu bytomskiego (obejmującego obszar powiatów: Tarnogórskiego i Lublinieckiego oraz miasta Bytom i Piekary Sląskie).

DDOM będzie placówką w formie opieki czasowej (8-10 godzin dziennie) dedykowany osobom wymagającym świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym. O ich zdrowie i opiekę zadbają lekarze, pielęgniarki, psycholog, logopeda i fizjoterapeuci.
W początkowym okresie realizacji projektu zaplanowana jest adaptacja infrastruktury budynku przy ulicy Opolskiej do funkcjonowania placówki oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia. Pierwsze przyjęcia pacjentów planujemy na maj 2021 roku.
Osoby stanowiące grupę docelową w projekcie to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem, lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące, lub pracujące na terenie podregionu bytomskiego, które są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, a jest u nich wskazana kontynuacja leczenia niewymagająca hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Warunki objęcia opieką w DDOM

 • Posiadanie skierowania do dziennego domu opieki medycznej (kierowanie do dziennego domu opieki medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności) wydane przez:
  a) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;
  b) w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.
 • Grupę docelową projektu są osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące lub pracujące na terenie podregionu bytomskiego woj. śląskiego (Powiat Tarnogórski, Powiat Lubliniecki, Miasto Bytom, Miasto Piekary Śląskie), które są:
  – pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji
  – pacjentami, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 mies. udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Świadczenia udzielane będą pacjentom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu sam.(skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Przyjmowanie zgłoszeń

Przyjmowanie zgłoszeń, udzielanie informacji oraz rekrutacja będzie się odbywać w sposób ciągły od 28 maja 2021 roku.

 • w siedzibie DDOM w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 21
 • telefonicznie pod numerem 32 285 42 13 lub 725 24 24 27
 • mailowo: ddom@wspsa.pl

Regulamin programu DDOM

Ulotka DDOM