Oddział Okulistyczny

Dane kontaktowe

Telefon +48 32 390 82 36
Ordynator dr n. med. Lilianna Sokoła
Z-ca ordynatora dr n. med. Wojciech Jędrzejewski
Oddziałowa Beata Mazur

Personel medyczny

26 łóżek w 2,3,4 osobowych salach.

Personel medyczny stanowi zespół doświadczonych lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek posiadających długoletnią praktykę w specjalistycznej opiece okulistycznej. Lekarze rokrocznie uczestniczą w sympozjach Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz specjalistycznych zjazdach krajowych i zagranicznych.

Oddział zapewnia pacjentom całodobową specjalistyczną opiekę lekarską oraz pielęgniarską z możliwością skorzystania z dodatkowej indywidualnej opieki pielęgniarskiej.
Opiekę ambulatoryjną zapewnia Przyszpitalna Poradnia Okulistyczna.
W ramach kontraktu z NFZ działa Poradnia Okulistyczna dla dzieci.

Zakres badań

 • Badanie AF – angiografia fluoroscencyjna;
 • Badanie OCT – optyczna koherentna tomografia;
 • Badanie USG gałki ocznej;
 • Badanie pola widzenia;
 • Zabiegi laserowe: Kapsulotomia tylna laserem Nd YAG; Laseroterapia w retinopatii cukrzycowej

W zakresie usług komercyjnych

W trybie chirurgii 1–go dnia oraz w ramach umowy z NFZ wykonywane są zabiegi:

 • Operacja zaćmy;
 • Operacje odwarstwienia siatkówki metodą witrektomii;
 • Operacje zeza u dorosłych;
 • Mała plastyka powiek;
 • Infekcje doszklistkowe preparatu Lucentis

Zakres leczenia

 • leczenie zaćmy meodą fakoemulsufikacji z wszczepem soczewek
 • wyłącznie zwijalnych;
 • leczenie operacyjne jaskry;
 • leczenie odwarstwień siatkówki metodą witrektomii;
 • leczenie powikłań cukrzycowych schorzeń siatkówki;
 • operacje zeza u dorosłych;
 • małą plastykę powiek;
 • iniekcje doszklistkowe preparatu Lucentis

Posiadana aparatura diagnostyczno–lecznicza

 • IOL Master ( Zeiss ) – aparat do precyzyjnego określania mocy soczewki wszepianej podczas operacji zaćmy
 • OCT ( Topcon ) – optyczna koherentna tomografia
 • Fundus kamera z możliwością AF ( Topcon );
 • Laser argonowy i neodymowy YAG;
 • USG ( Alcon );
 • aparat do krioterapii AK1

Badania diagnostyczne

Badania diagnostyczne oraz oferowane zabiegi realizowane są w oddziale oraz poradni okulistycznej.

Zaletą oddziału jest możliwość konsultacji pacjenta w ramach szpitala wielospecjalistycznego z lekarzami specjalistami w dziedzinie interny, chirurgii, urologii, anestezjologii, nefrologii, neurologii, pediatrii, onkologii, ginekologii, laryngologii.

Stowarzyszenie Chirurgii OKA

Stowarzyszenie Chirurgii Oka wyróżnione złotą odznaką honorową za zasługi dla województwa Śląskiego.

Stowarzyszenie Chirurgii OKA powstało w 1995 r. Założycielem Stowarzyszenia była obecna Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani dr n. med. Lilianna Sokoła.

Siedzibą Stowarzyszenia są Tarnowskie Góry, z głównym celem jest propagowanie profilaktyki w zakresie ochrony wzroku i zapobieganie chorobom oczom.

Stowarzyszenie Chirurgii OKA jest organizacją pożytku publicznego.

W ramach działalności Stowarzyszenie prowadzi m.in. publiczne odczyty dla mieszkańców Tarnowskich Gór i okolic nt profilaktyki chorób oczu.

Stowarzyszenie uczestniczy we współfinansowaniu zakupu specjalistycznego sprzętu dla oddziału okulistycznego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym w Tarnowskich Górach pozyskując w tym celu sponsorów i środki własne pochodzące ze składek i odpisów 1%.

Uprzejmie informujemy i przypominamy osobom wspierającym Stowarzyszenie Chirurgii Oka oraz wszystkim pacjentom Szpitala, że posiadamy aktualny KRS potwierdzający nasz status organizacji
pożytku publicznego, na konto której można wpłacać 1% rocznego podatku dochodowego.

„Społeczne Stowarzyszenie Chirurgii Oka”

KRS 0000177798

42-600 Tarnowskie Góry ul. Cebuli 13/2

Numer rachunku: 86 1050 1386 1000 0002 0086 1607

W ostatnich latach stowarzyszenie współfinansowało zakup m.in.:

 • aparat IOL Master do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych
 • perymetr do badania pola widzenia
 • BIOM do wizualizacji zabiegów witrektomii
 • laser do leczenia schorzeń cukrzycowych siatkówki

Zarząd stowarzyszenia składa podziękowania wszystkim tym osobom i firmom, które wspierają statutową działalność stowarzyszenia.