Likwidacja Oddziału Otolaryngologicznego oraz poradni

Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2024 roku Oddział Otolaryngologii został zlikwidowany w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach, co jest związane z brakami kadrowymi personelu lekarskiego trwającymi od ponad roku.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2024 roku Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach nie posiada umowy na realizację świadczeń z zakresu otolaryngologii (Oddział) jak również z zakresu świadczeń ambulatoryjnych (AOS/poradnia).

Po raz kolejny wystąpiliśmy do ŚOW NFZ z prośbą o ogłoszenie postępowania konkursowego w zakresie otolaryngologii w warunkach ambulatoryjnych wraz z zakresem skojarzonym.


W przypadku ponownego uzyskania umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na realizacje świadczeń z zakresu otolaryngologii ambulatoryjnej (AOS/poradnia) poinformuję niezwłocznie o zmianach.