Informacja o brakowaniu dokumentacji

W związku z planowanym brakowaniem dokumentacji medycznej wytworzonej w roku 2000, informujemy, iż jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o jej wydanie.

Brakowanie dokumentacji nastąpi 18.09. Po tym okresie jej wydanie nie będzie możliwe.