Blok operacyjny oddany do użytku po remoncie wartym 23 mln złotych

Ponad 23 miliony złotych to łączny koszt przebudowy budynku byłej kuchni na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji wraz z budową windy. Inwestycja została dofinansowana w kwocie niespełna 6,5 mln zł z budżetu Państwa, a niespełna 15 milionów to wkład powiatu tarnogórskiego.

Wczoraj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odbyło się symboliczne przekazanie klucza do nowo oddanego do użytku bloku operacyjnego.

Krystyna Kosmala oraz Sebastian Grabowski

Klucz został przekazany przez Panią Krystynę Kosmalę – Starostę powiatu tarnogórskiego na ręce Sebastiana Grabowskiego, Prezesa Zarządu Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Gościom, którzy przybyli na uroczystość.

W ramach wykonanych prac, na bloku operacyjnym, wydzielone zostały

 • 4 sale operacyjne z wejściem poprzez śluzy
 • śluzy szatniowe – przez które odbywa się wejście na blok operacyjny
 • sala wybudzeń ze stanowiskami obserwacyjnymi
 • magazyny czystych i sterylnych materiałów – z połączeniem dźwigiem towarowym ze sterylizatornią
 • pomieszczenia przygotowawcze personelu oraz pacjentów
 • magazyn odpadów, magazyn brudnej bielizny
 • pomieszczenie porządkowe
 • pomieszczenie wstępnego mycia i dezynfekcji
 • pomieszczenie przygotowania preparatów histopatologicznych

Na kondygnacji podziemnej zaprojektowano pomieszczenia Centralnej Sterylizacji z podziałem na:

 • stronę brudną, gdzie przewidziano myjnie specjalistyczne, stanowiska do mycia i dezynfekcji sprzętu przeznaczonego do sterylizacji
 • stronę czystą; pakietownię, pomieszczenie składania bielizny i magazynowania bielizny. Zaprojektowano stanowiska do pakietowania i przygotowania wsadów
 • stronę sterylną, w której następuje odbiór materiału wysterylizowanego z urządzeń
 • pomieszczenia biurowe, archiwum, szatnie, pomieszczenia socjalne i porządkowe

W najbliższych tygodniach, nowe pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędny sprzęt. Pierwszy zabieg na nowym bloku operacyjnym, planowo odbędzie się w drugiej połowie marca br.