Spór o regulamin wynagradzania zakończony

Zakończył się trwający od kilku tygodni spór między Zarządem WSP S.A., a Związkami Zawodowymi dotyczący wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania.

Prezes WSP S.A. z przedstawicielami związkó zawodowych

Prezes Zarządu, Sebastian Grabowski podczas spotkania zadeklarował wycofanie do 23.06.2023 r. w całości zmian wprowadzonych zarządzeniem do regulaminu wynagradzania. Jest to efekt woli współpracy Zarządu oraz Związków Zawodowych. 03 lipca 2023 r. Zarząd i Związki Zawodowe podpiszą uzgodnione wcześniej porozumienie w ww. zakresie.

Dzisiejsze spotkanie całkowicie zamyka temat sporu. Jest ono jednak otwarciem od nowa dyskusji dotyczącej zmian w regulaminie wynagradzania – stąd też Związki Zawodowe do 31 lipca 2023 r. dostaną od Zarządu propozycję nowych zapisów, a od września rozpoczną się wspólne – ze stroną społeczną – konsultacje i prace nad tymi nowymi zapisami, które przy porozumieniu zostaną wprowadzone od nowego 2024 roku.

Prezes Zarządu dziękuje przedstawicielom związków za spokojne i merytoryczne spotkanie.