Tarnogórska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Grafika promująca projekt

O projekcie

Wartość projektu:

265 527,25 zł

Wartość dofinansowania Unii Europejskiej:

225 698,16 zł

Termin realizacji projektu:

29.03.2022

Tarnogórska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa” – Warto rodzić w Szpitalu w Tarnowskich
Górach” to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020- współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Głównym celem projektu jest poprawa do końca 2020 roku opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa. Projekt ten zapewni poprawę jakości świadczonych usług przez Szpital dla kobiet oraz ich partnerów życiowych, a także poczucie bezpieczeństwa i opieki przez różnych specjalistów. Daje możliwości poznania szpitala i personelu, zwłaszcza kobietom rodzącym po raz pierwszy. Promuje również większe zaangażowanie się partnerów w przygotowaniach do porodu, w czasie porodu i po porodzie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnikami zajęć w Szkole Świadomego Rodzicielstwa mogą być :

 • Kobiety od 20 tyg. ciąży fizjologicznej, w tym zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
  społecznym, zamieszkałe w woj. śląskim, powiecie tarnogórskim
 • Partnerzy życiowi wymienionych kobiet jak również inne osoby wspierające.

W sumie ma wziąć udział 600 osób: 350 kobiet i 250 mężczyzn, podzielonych na 30 grup po 20 osób.
Każda grupa będzie brała udział w zajęciach wykładowo/ warsztatowych i ćwiczeniach praktycznych.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać osobiście w Szkole Rodzenia WSP S.A. lub drogą elektroniczną, na adres: jbuk@wspsa.pl

Tematyka zajęć

Tematyką zajęć wykładowo/ warsztatowych będzie:

 • Omówienie fizjologii ciąży i porodu,
 • Sposoby żywienia w ciąży,
 • Aktywność seksualna w ciąży,
 • Omówienie podstawowych zagadnień neonatologicznych,
 • Omówienie psychologicznych aspektów ciąży, porodu i połogu,
 • Przedstawienie zagadnień komunikacji prenatalnej,
 • Elementy treningu laktacyjnego, opieki nad noworodkiem i umiejętności wychowawczych,
 • Ponadto będzie bajko terapia, arteterapia , zwiedzanie oddziału ginekologicznego, sali porodowej i
  oddziału położniczo- noworodkowego.
 • Natomiast w skład ćwiczeń praktycznych wchodzi:
 • Muzykoterapia,
 • Taniec i masaż w parach,
 • Nauka pozycji i noszenia dziecka, wiązania chust do noszenia dziecka,
 • Nauka metod relaksacyjnych, ćwiczeń rozluźniających i masażu Schantala,
 • Trening ogólnorozwojowy.