Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia
fizycznego, psychicznego i społecznego.


Ludzie muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne. Zdrowie jest ważne na każdym etapie życia od dzieciństwa, młodość poprzez dorosłość do starości.

Gdy jesteśmy zdrowi, możemy:

  • tworzyć pozytywne relacje z otoczeniem
  • pełniej wykorzystać nasz potencjał
  • radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu krajowego oraz ze środków własnych WSP SA w Tarnowskich Górach, w ramach dofinansowania projektu pn. „Centrum Wsparcia Zdrowia 65+ w Tarnowskich Górach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Informujemy że projekt CWZ65+ jest w okresie trwałości, tj. zachowano w gotowości wszelkie miejsc świadczenia usług zdrowotnych w których obecnie jest realizowany projekt pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Uczestnikami projektu są osoby:

osoby niesamodzielne, które mimo leczenia nie wracają do normalnego życia,
zamieszkujące na terenie powiatu tarnogórskiego.

Skontaktuj się z nami
pod nr telefonu:
+48
661 692 111

 

Tutaj jesteśmy!