Pierwsze zabiegi na nowym bloku operacyjnym

Rozpoczęły się pierwsze operacje na nowym bloku operacyjnym.
Po długotrwałych i intensywnych przygotowaniach zarówno technicznych, organizacyjnych i logistycznych, dzisiaj lekarze przeprowadzili pierwsze operacje na nowym bloku operacyjnym inaugurując tym samym ważny etap rozwoju naszej placówki.

Pierwsza operacja na nowym bloku operacyjnym


Nowy blok operacyjny to nowoczesna przestrzeń dla chirurgii i innych dziedzin medycyny, ale przede wszystkim znaczne zwiększenie możliwości leczenia oraz poprawa komfortu pacjentów i personelu.
Sale operacyjne zostały zbudowane zgodnie z najwyższymi standardami higienicznymi, co minimalizuje ryzyko infekcji i zakażeń. Bardzo istotnym elementem jest bezpośrednie połączenie z centralną sterylizacją, która znajduje się tuż pod blokiem, to stamtąd sterylne narzędzia transportowane są specjalną windą.


Wszystkie oddziały szpitalne mają bezpośredni dostęp do specjalnej windy, dedykowanej wyłącznie pacjentom kierowanym na zabieg operacyjny, dzięki czemu transport pacjenta odbywał będzie się sprawnie zarówno na zabieg jak i po jego zakończeniu, mając przez cały czas zapewnioną pełną opiekę w jednym zintegrowanym środowisku, a personel dostęp do potrzebnych zasobów.

Dzisiaj zespół operacyjny przeprowadził 7 zabiegów, a harmonogramy operacji na kolejne dni są już zapełniane.

Za wsparcie w pozyskaniu środków na przebudowę bloku operacyjnego z budżetu Państwa dziękuję Pani Poseł Bożenie Borys-Szopie, Poseł Barbarze Dziuk. Powstanie bloku operacyjnego nie byłoby również możliwe bez środków własnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, któremu dziękuję za rozpoczęcie i sfinalizowanie tak ważnej dla mieszkańców powiatu i naszej placówki inwestycji. Wielkie podziękowania dla wszystkich pracowników zaangażowanych w ten projekt.

Z wyrazami szacunku,
Sebastian Grabowski
Prezes WSP S.A.