Odwiedziny Pacjentów

W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Zdrowia zmianami dotyczącymi ograniczeń wynikających z zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 oraz likwidacją w naszej jednostce tzw. łóżek covidowych, informujemy o zasadach odwiedzin Pacjentów:

  • odwiedziny odbywają się w godzinach 16 – 18
  • odwiedziny należy ograniczyć do jednej osoby odwiedzającej jednego pacjenta, a w szczególnych sytuacjach do dwóch osób
  • osoba odwiedzająca nie może przejawiać objawów choroby (kaszel, katar, gorączka)
  • osoba odwiedzająca zasłania usta i nos medyczną maseczką ochronną.

W następujących Oddziałach (lub ich wyznaczonych częściach)  o odwiedzinach pacjentów decyduje Ordynator/Kierownik Oddziału, a podczas jego nieobecności lekarz dyżurny:

  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Pododdział udarowy w Oddziale Neurologicznym
  • Sale Intensywnego Nadzoru w Oddziałach Chorób Wewnętrznych I i II
  • Sale Intensywnego Nadzoru w Oddziale Chirurgii Ogólnej
  • Odcinek biegunkowy Oddziału Pediatrycznego