ODDZIAŁWEWNĘTRZNY I
Lokalizacja: II piętro

TEL. 32/390 82 46

ordynator: Dr n.med. Agnieszka Kowalska-Pawełek

 

Z-ca Ordynatora: lek. med. Wioletta Trepka
Oddziałowa: Alina Ibrom

 

Oddział posiada 40 łóżek, pokoje z łazienkami oraz łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Personel stanowi wysoko wykwalifikowany zespół doświadczonych lekarzy specjalistów ( chorób wewnętrznych, nefrologii, reumatologii ) oraz pielęgniarek ( specjalistek z pielęgniarstwa zachowawczego).

Oddział wyposażony jest w nowoczesna aparaturę monitorującą i reanimacyjną. Oferujemy szeroki zakres usług medycznych dla dorosłych. Prowadzimy diagnostykę i leczenie zachowawcze w zakresie:

  • gastroenterologii- choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy, wątroby i dróg żółciowych, trzustki, jelita cienkiego i grubego wraz z odbytnicą
  • pulmonologii – POCHP, astma, zapalenie płuc
  • chorób układu sercowo-naczyniowego: niewydolność serca, zatorowość płucna, serce płucne, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa
  • chorób endokrynologicznych, głownie cukrzycy i jej powikłań, tarczycy
  • chorób nerek, w tym leczenie powikłań chorych dializowanych, włącznie chorych do leczenia nerkozastępczego, leczenie ciężkich schorzeń układu moczowego w tym urosepsy, leczenie zaostrzeń niewydolności nerek, wstępną diagnostykę do przeszczepu nerek
  • schorzeń hematologicznych-diagnostyka i leczenie niedokrwistości głównie wtórnych
  • schorzeń onkologicznych-diagnostyka chorób nowotworowych w szczególności układu oddechowego, pokarmowego i krwiotwórczego, leczenie powikłań chemioterapii
  • leczenie chorób występujących u ludzi starszych („wielochorobowość”), uśmierzanie objawów somatycznych, wsparcie psychiczne, edukacja rodziny i opiekunów, rehabilitacja

 

0
łóżek
ODDZIAŁWEWNĘTRZNY II
Lokalizacja: II piętro

TEL. 32 390 82 35

ordynator: Dr n.med. Beata Poprawa

 

Z-ca Ordynatora: lek.med. Agnieszka Mańka

 

Oddziałowa: Bożena Nowak
Oddziały dysponują możliwością przeprowadzenia szerokiej

diagnostyki dzięki stałej współpracy z innymi zakładami mieszczącymi się na terenie naszego szpitala:

Zakład diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej
Zakład diagnostyki obrazowej
wyposażony w RTG, Tomograf komputerowy
Pracownie UKG, USG, EKG, badań holterowskich
Zakład diagnostyki endoskopowej przewodu pokarmowego
Zakład badań histopatologicznych
Zakład fizykoterapii i rehabilitacji