ODDZIAŁPSYCHIATRYCZNY

Lokalizacja: Pawilon

TEL. 32/285 43 58

ORDYNATOR: DR HAB. PIOTR GORCZYCA
Oddziałowa: Halina Pietrucha

Oddział psychiatryczny jest oddziałem wieloprofilowym

przyjmuje wszystkie przypadki zaburzeń psychicznych i uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem lekoopornych psychoz endogennych oraz powikłanych zespołów abstynencyjnych

Specjalizuje się również w leczeniu somatogennych zaburzeń psychicznych. Prowadzi także leczenie młodzieży z zaburzeniami odżywiania (bulimia i anoreksja). Oddział jest jednym oddziałem kliniczny w strukturach szpitala współpracującym ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach.

 

0
łóżek
odcinek męski i żeński