ODDZIAŁCHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM CHEMIOTERAPII
Lokalizacja: V piętro

TEL. 32/390 82 41

ORDYNATOR: dr n.med. Krzysztof Klakla

 

Z-ca Ordynatora: lek. med. Wojciech Łusicki

 

Oddziałowa: Wiesława Kleszcz
Oddział Chirurgii Ogólnej

posiada łącznie 45 łóżek

Specjalizuje się w zabiegach onkologicznych (zwłaszcza przewodu pokarmowego i sutków) i zabiegach endoskopowych. Przeprowadza operacje jamy brzusznej, tarczycy, żylaków, sutka (w tym nowotwory). Jest dostosowany do potrzeb pacjentów niepełnosprawnych. W ramach oddziału funkcjonuje Pododdział Chemioterapii, liczący 7 łóżek, który jako jedyny w Tarnowskich Górach prowadzi podawanie cytostatyków

0
W pododdziale Chemioterapii
łóżek