ODDZIAŁANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

TEL. 32/390 82 11

Ordynator: Grzegorz Kasperczyk

 

 

 

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca Ordynatora:

 

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Oddziałowa: mgr Ewa Kusak-Miodek

specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Oddział Intensywnej Terapii

posiada 8 stanowisk do intensywnej terapii pacjentów dorosłych w stanach zagrożenia życia.

Stanowiska wyposażone są w wysokiej klasy respiratory, monitory funkcji życiowych, pompy infuzyjne, żywieniowe i objętościowe, defibrylator i inny sprzęt niezbędny do ratowania życia. W procesie leczenia wykorzystujemy również bronchofiberoskop i aparat do hemofiltracji. W OIT dyżury pełnione są całodobowo w systemie ostro-dyżurowym. Pacjenci hospitalizowani są z terenu całego województwa.

0
Rocznie leczonych
pacjentów
ZAJMUJEMY SIĘ
  •  leczeniem chorych z najcięższymi, odwracalnymi schorzeniami, urazami, zatruciami, wstrząsami różnego pochodzenia, niewydolnością oddechowo – krążeniową oraz po ciężkich zabiegach operacyjnych.
  • całodobowym  monitorowaniem chorych
  •  leczeniem i rehabilitacją chorych przebywających w oddziale
  • prowadzeniem specjalizacji lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych

Pacjentami OIT są osoby, które wymagają monitorowania funkcji życiowych
i leczenia z powodu nagłego zagrożenia życia wynikającego z niewydolności jednego bądź wielu narządów i układów.

Na OIT kierowani są chorzy celem poprawy stanu zdrowia, który uległ pogorszeniu w okresie okołooperacyjnym, jak również pacjenci wymagający przedłużonej wentylacji mechanicznej z powodu długiego zabiegu operacyjnego i działania środków anestetycznych na ośrodek oddechowy.

Intensywna terapia jest dziedziną interdyscyplinarną, gdzie współpraca z innymi specjalnościami medycznymi gwarantuje chorym niezbędną pomoc w zakresie wielu skomplikowanych procedur chirurgicznych i zachowawczych.

0
Rocznie wykonujemy ok.
procedur
Oddział aNESTEZJOLOGII
  • współuczestniczenie w przygotowaniu do operacji -konsultacja anestezjologiczna
  • świadczenie usług anestezjologicznych dla całego szpitala
  • podejmowanie i prowadzenie reanimacji na każdym oddziale szpitala
  • znieczulanie do wszystkich rodzajów operacji wykonywanych w naszym szpitalu
  • znieczulenie zewnątrzoponowe porodu