ODDZIAŁPEDIATRYCZNY
Lokalizacja: I piętro

TEL. 32/390 82 50 Dyżurka Lekarska TEL. 32/390 82 54 Dyżurka Pielęgniarska

ordynator: lek. med. Iwona Klecz
Z-ca Ordynatora: lek. med. Ewa Pełka
Oddziałowa: Małgorzata Szołtysik
Celem naszej działalności jest udzielanie usług medycznych na wysokim poziomie.

Staramy się by pobyt małego pacjenta w oddziale był bezpieczny , przyjemny i przyjazny dziecku.

W naszym oddziale hospitalizowane są dzieci do 18 roku życia . Posiadamy 35 łóżek  dla pacjentów oraz 12 łóżek przeznaczonych dla rodziców  i opiekunów. Pokoje hotelowe wyposażone są  w węzeł sanitarny.

W oddziale posiadamy kącik zabaw dla dzieci wyposażony w zabawki i materiały edukacyjne. Wolny czas  hospitalizowanego pacjenta zagospodarowany jest przez terapeutkę zajęciową.

Pacjenci przebywający w oddziale mogą korzystać całodobowo z darmowego telefonu „Do Mamy”.

Poniżej umieszczamy spis niezbędnych rzeczy, które należy zabrać ze sobą do szpitala oraz istotne informacje dotyczące oddziału pediatrycznego

0
łóżek
0
łóżek
DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
WYPRAWKA SZPITALNA:
1. piżama,
2. środki pielęgnacyjne ,które używa twoje dziecko
3. ręczniki
4. butelka do karmienia, smoczek,
5. zabawki dostosowane do wieku dziecka-prosimy nie przynosić zabawek dźwiękowych,
6. termometr.
ODDZIAŁ POSIADA:
1. sale chorych,
2. gabinet zabiegowy,
3. izbę przyjęć dziecka,
4. małą świetlicę,
5. salę biegunkową,
6. kuchenkę oddziałowej,
7. brudownik,
8. sanitariat ogólnie dostępny.
PEDIATRYCZNA  IZBA  PRZYJĘĆ

Tu następuje pierwszy kontakt pacjenta i opiekuna z personelem medycznym. Zbierane są  ważne informacje  dotyczące  dziecka,
które pomogą  ustalić dalsze postępowanie diagnostyczno -terapeutyczne.

Lekarz pediatra bada  dziecko , pielęgniarka waży, mierzy temperaturę, zakłada niezbędną dokumentację medyczną.
Następnie dziecko wraz z opiekunem trafia do gabinetu zabiegowego.

GABINET ZABIEGOWY

Po opuszczeniu Izby Przyjęć dziecko trafia do gabinetu zabiegowego, gdzie wykonujemy wszystkie instrumentalne czynności  ( pielęgniarka zabezpiecza dojście do żyły-zakłada wenflon, pobiera krew do badań laboratoryjnych.) Po czym dziecko trafia na salę a pielęgniarka zapoznaje opiekunów z topografia oddziału .Małym pacjentem w oddziale opiekuje się wykwalifikowana kadra medyczna mająca doświadczenie w opiece nad dzieckiem chorym.

Szanowni  Rodzice liczymy na owocną współpracę  , zachowanie spokoju i ciszy oraz zaufania w stosunku do personelu medycznego.