Informacja o brakowaniu dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE o zamiarze brakowania (zniszczenia) dokumentacji medycznej

 Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j. z dnia 2020.05.13) planowane jest brakowanie (zniszczenie) dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach (dawniej: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera).

Dokumentacja podlega brakowaniu z okresu od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.

Pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta mają prawo odbioru dokumentacji medycznej przeznaczonej do brakowania.

Osoby zainteresowane odbiorem w/w dokumentacji mogą ją odebrać po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 31 marca 2022 roku w kancelarii Szpitala ul. Pyskowicka 47-51, Tarnowskie Góry (budynek Administracji/Sekretariat/I piętro czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 725 do 1500.

Dodatkowe informacje można uzyskać Dziale Organizacji Lecznictwa i Kontraktowania Świadczeń tel. 32 285 40 58 wew. 451, 425, 429, 441