Centrum Zdrowia Psychicznego otwarte!

Dzisiaj pracę rozpoczęło Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży!

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży obejmie opieką psychologiczną i psychiatryczną rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież do 21 r.ż.  Oferujemy specjalistyczną pomoc w szerokim zakresie problemów psychologicznych i psychiatrycznych min. zaburzeń lękowych, depresyjnych, zaburzeń zachowania i emocjonalnych oraz trudności szkolnych. W ramach naszego Centrum możliwa będzie diagnoza psychiatryczna i psychologiczna zgłaszanych trudności, leczenie psychiatryczne, jak również wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Specjaliści będą ściśle współpracować z najbliższym środowiskiem dziecka (rodziną, przedszkolem, szkołą oraz innymi instytucjami świadczącymi pomoc dziecku).

Wszelkie formy leczenia i wsparcia oferowane w ramach CZP DiM będą realizowane w ramach Dziennego Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii dla Dzieci i Młodzieży, jak również w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Leczenie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży wymaga skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i przejścia przez proces kwalifikacji (dwa lub trzy spotkania z lekarzem i/lub z psychologiem w naszej poradni).

W trakcie kilkutygodniowego pobytu w Oddziale oferujemy leczenie psychiatryczne i psychoterapeutyczne w ramach oddziaływań indywidualnych i grupowych, treningi wzmacniania kompetencji społecznych oraz różne formy terapii zajęciowej (muzyko-, arte-, filmoterapia).

 

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oferujemy wizyty specjalistyczne psychiatryczne, seksuologiczne, konsultacje psychologiczne i wsparcie terapeutyczne (terapia indywidualna i rodzinna).

Lekarz psychiatra i seksuolog zaopatruje pacjentów bez konieczności przedłożenia skierowania. Wizyty u psychologa i psychoterapeuty wymagają skierowania. Skierowanie pacjent może uzyskać od lekarza psychiatry podczas wizyty w naszym Centrum, lekarza rodzinnego POZ, bądź od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (umowa NFZ).