Brakowanie dokumentacji medycznej z lat 2001-2003

W związku z planowanym brakowaniem dokumentacji medycznej z lat 2001, 2002, 2003, informujemy, iż jest możliwość wystąpienia z wnioskiem o jej wydanie.

Brakowanie dokumentacji nastąpi 18.06.2024.
Po tym okresie jej wydanie nie będzie możliwe.