PROGRAM:

„Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach.”

w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A.

Zdrowie psychiczne obejmuje nasz emocjonalny,
psychiczny oraz społeczny dobrostan.


Przejawia się dobrym samopoczuciem, pewnością i wiarą w siebie, poczuciem własnej wartości. Nasza kondycja psychiczna wpływa na sposób myślenia, odczuwania i działania. Pomaga nam w życiu codziennym w pełni cieszyć się z życia, pokonywać trudności oraz dokonywać właściwych wyborów. Zdrowie jest ważne na każdym etapie życia od dzieciństwa i młodość poprzez dorosłość do starości.

Gdy jesteśmy zdrowi, możemy:

tworzyć pozytywne relacje z otoczeniem
pełniej wykorzystać nasz potencjał
radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie_psychiczne

Celem projektu jest poprawa dostępności usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego na
terenie powiatu tarnogórskiego.


W ramach projektu przewidziano działania w zakresie usług zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia psychicznego osób z terenu powiatu tarnogórskiego.

Całkowita wartość projektu: 1.947.403,06 zł
oraz wkład Funduszy Europejskich:
Unia Europejska: 1.655.292,60 zł
Budżet Państwa: 155.792,24 zł
Wkład własny WSP S.A. – 136.318,22 zł

 

 

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu krajowego oraz ze środków własnych WSP SA w Tarnowskich Górach, w ramach dofinansowania projektu pn. „Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa uczestników projektu to osoby:

po pierwszym ostrym epizodzie choroby, lub które mimo leczenia nie wracają
do normalnego życia, zamieszkujące lub pracujące na terenie powiatu tarnogórskiego.
Projektem zostanie objętych 127 osób.

Kryterium naboru to:

przynależność do grupy docelowej,  niekorzystanie z takiego samego wsparcia
w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w czasie trwania projektu.

Więcej informacji pod nr telefonu:
+ 48 661 692 111