PROGRAM:

„Centrum Wsparcia Zdrowia 65+ w Tarnowskich Górach.”

w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A.

Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia
fizycznego, psychicznego i społecznego.


Ludzie muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne. Zdrowie jest ważne na każdym etapie życia od dzieciństwa, młodość poprzez dorosłość do starości.

Gdy jesteśmy zdrowi, możemy:

  • tworzyć pozytywne relacje z otoczeniem
  • pełniej wykorzystać nasz potencjał
  • radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego

Spotkanie informacyjne odbędzie się 31. lipca o godzinie 10:00
w budynku Centrum, przy ulicy Opolskiej 21.

Więcej informacji
pod nr telefonu: +48 785 055 003

Celem projektu jest poprawa dostępności usług medycznych oraz fizjoterapii i fizykoterapii
w zakresie zdrowia osób 65+ na terenie powiatu tarnogórskiego.


W ramach projektu przewidziano działania w zakresie usług zdrowotnych służących zachowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia osób 65+ z terenu powiatu tarnogórskiego.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, środków budżetu krajowego oraz ze środków własnych WSP SA w Tarnowskich Górach, w ramach dofinansowania projektu pn. „Centrum Wsparcia Zdrowia 65+ w Tarnowskich Górach”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Grupa docelowa uczestników projektu to osoby:

osoby niesamodzielne, które mimo leczenia nie wracają do normalnego życia,
zamieszkujące lub pracujące na terenie powiatu tarnogórskiego.
Projektem zostanie objętych 64 osób.

Kryterium naboru to:

przynależność do grupy docelowej, niekorzystanie z takiego samego wsparcia
w innym projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w czasie trwania projektu.

Więcej informacji pod nr telefonu:
+48 785 055 003