PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA
RAKA JELITA GRUBEGO

w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A.

 W dniach 01.09.2017-31.09.2018 w Pracowni Endoskopowej
Szpitala Hagera, ul. Pyskowicka 47-51 jest realizowany
Program Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego
zatytułowany PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO
TO W TARNOWSKICH GÓRACH NIC STRASZNEGO.

PROGRAM KOŃCZY SIĘ ZA
Program jest skierowany dla mieszkańców Powiatów:
Tarnowskie Góry, Lubliniec, Piekary Śląskie.
Wiek badanych
 50 (ukończone) – 65 (nieukończone)
Jeśli w rodzinie chorego był krewny pierwszego stopnia z rakiem jelita grubego, to dolną granicą jest 40 rok życia.
Kryterium wykluczającym jest wykonana kolonoskopia
w ciągu ostatnich 10 lat.
Dla wszystkich chętnych oferujemy badanie
w asyście anestezjologicznej
(wtedy potrzebne są badania wstępne –
ekg, morfologia, elektrolity, APTT)
Wystarczy zgłosić się telefonicznie do naszej
Pracowni (32 390 82 08)
lub bezpośrednio do Koordynator medycznej Programu
dr Agnieszki Pawełek(503 047 991)
i umówić na spotkanie celem wypełnienie ankiety,
która jest jednocześnie skierowaniem.

ZAGWARANTOWANO

0
badań

Najbliższe spotkania/wykład dot.
Programu Wykrywania Raka Jelita Grubego

28.11.2017 godzina 18.00
Koszęcin Klub Radości ul. Powstańców 15

04.12.2017 godzina 14.00
Piekary Sl. Klub Seniora ul. Oświęcimska45

05.12.2017 godzina 18.00
Kalety Miejski dom Kultury ul. Lubliniecka 2

02.01.2018 godzina 18.00
Lubliniec  Uniwersytet III Wieku ul. Sokoła 13

Piszą o nas

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module
Image module

Spotkania informacyjne dot. programu

Image module
Image module
Image module
Image module
Image module