ODDZIAŁGINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY
Lokalizacja: IV piętro

TEL. 32/390 82 17

ordynator: dr n. med. Adam Tiszler
Z-ca Ordynatora: lek. med. Ryszard Pilis
Oddziałowa: Małgorzata Żółkiewicz
Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową

naszego Szpitala jest to miejsce stworzone z myślą o Kobietach, w którym opieką obejmujemy dorosłe pacjentki.

Obdarzono nas ogromnym zaufaniem, które zdobywamy pełnym empatii podejściem dla matek i oddaniem dla  dobra najmłodszego pacjenta.

Nad prawidłowym przebiegiem okresu adaptacyjnego noworodka czuwają nasi neonatolodzy, którzy w ramach Oddziału Noworodkowego o II stopniu referencyjności, zapewniają bezpieczeństwo wcześniakom wymagającym szczególnego nadzoru.

Dysponujemy zespołem lekarzy, pielęgniarek i położnych, który posiada ogromne doświadczenie pracy w oddziale, skutkujące wysoką jakością świadczonych usług.

Nad bezpieczeństwem pacjentów w trakcie zabiegów czuwają anestezjolodzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który wyposażony w stanowiska OIOM zapewnia nadzór w szczególnie trudnych przypadkach. Ważnym aspektem współpracy z lekarzami anestezjologii jest możliwość bezpłatnego znieczulenia pacjentek rodzących, dla których bóle porodowe stanowią zbyt duże wyzwanie.

II Stopień referencyjności Oddziału Ginekologiczno-położniczego Z Salą Porodową.
0
Boksy
TRAKT PORODOWY
0
sale jednoosobowe
TRAKT PORODOWY
 • Szkoła Rodzenia
  Szpital prowadzi bezpłatną szkołę rodzenia. Szkoła rodzenia oferuje prelekcje, naukę kąpieli, spotkanie z lekarzami, zwiedzanie traktu porodowego.

  Zajęcia w szkole rodzenia oraz poradnię laktacyjną prowadzi doświadczona położna Joanna Szurgacz z 20letnim stażem w prowadzeniu szkoły rodzenia.  tel.: 32 390 02 00 lub 505 034 637

 • Poradnia Laktacyjna
  Porady laktacyjne oferuje wykwalifikowany edukator laktacyjny

  Osoba do kontaktu: położna Joanna Szurgacz,edukator laktacyjny

  tel.: 32 390 02 00 lub 505 034 637.

Dostępne metody łagodzenia bólu
Wszystkie metody łagodzenia bólu są omawiane z rodzącą. Znieczulenie dolędźwiowe jest nieodpłatne
-gaz wziewny
-znieczulenie zewnątrzoponowe

-niefarmakologiczne : immersja wodna, masaż

poród z osobą towarzyszącą

Możliwy poród z osobą towarzyszącą. Rodzącej i jej partnerowi może towarzyszyć doula. W trakcie cesarskiego cięcia osoba towarzysząca może być obecna. Przystawienie dziecka do piersi możliwe zaraz po zabiegu, jeszcze na trakcie porodowym.

Po porodzie

Oddział pracuje w systemie rooming-in.

0
22 łóżka
sale 2- osobowe

Matki przebywają z dziećmi przez całą dobę, ale mają możliwość oddania dziecka na parę godzin pod opiekę personelu. Jeśli dziecko z powodów zdrowotnych znajduje się osobno, to matka może być z nim bez ograniczeń, gdy tylko chce. Pobyt w oddziale trwa średnio 3 dni po porodzie drogami natury, 4 dni po porodzie zabiegowym i  po cesarskim cięciu. Matka uczona jest pielęgnacji dziecka, a wszystkie zabiegi pielęgnacyjne odbywają się w jej obecności. Matka (lub ojciec) mogą być obecni w trakcie badania lekarskiego i szczepień dziecka. Matki uczone są jak karmić piersią. Mogą też korzystać z porad laktacyjnych udzielanych przez personel. Noworodki są dokarmiane sztucznym mlekiem na prośbę matki lub ze wskazań lekarskich (np. konflikt serologiczny).

Oddział zapewnia  możliwość konsultacji z psychologiem szpitalnym.

Oddział  Położniczy dysponuje   dziesięcioma  dwu  osobowymi salami  z węzłem sanitarnym na każdej sali jest telewizor.

Nasza Placówka uczestniczy w programie “Szpital bez bólu”

Staramy się zminimalizować ból po porodzie, szczególnie po cięciu cesarskim, poprzez wielokierunkowe leczenie pacjentki, m.in. farmakoterapię, znieczulenia Z.O., wczesną rehabilitację.

Wykaz rzeczy potrzebnych do przyjęcia do szpitala.