ODDZIAŁOTOLARYNGOLOGICZNY
Lokalizacja: III piętro

TEL. 32//390 82 29

ordynator: lek. med. Bożena Wąsowicz
Z-ca Ordynatora: Anna Huk
Oddziałowa: Renata Wymysłowska

Oddział posiada 15 łóżek rozmieszczonych w 2 i 3 osobowych salach.

 

Personel stanowi wysoko wykwalifikowany zespół doświadczonych lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek

Oddział oferuje szeroki zakres usług medycznych dla dorosłych oraz dzieci ,które ukończyły 16 lat wykonywanych w ramach kontraktu z NFZ. Świadczy również usługi medyczne komercyjnie.

0
łóżek
w 2 i 3 osobowych salach
Oddział dysponuje:
• Salą zabiegową, gdzie wykonywane są zabiegi w znieczuleniu miejscowym;
• Salą pooperacyjną wyposażoną w system kontroli funkcji życiowych pacjenta;
• Salą endoskopową;
• Pracownią audiometryczną;
Zakres realizowanych zabiegów operacyjnych obejmuje:
1. Operacje usunięcia migdałków
2. Operacje nosa i zatok przynosowych ( septoplastyka ,polipektomia .operacje zatok szczękowych metodą Cadwel-Luck ,endoskopowe operacje zatok przynosowych tzw FESS )
3. Mikrochirurgia krtani
4. Operacje gruczołów ślinowych
5. Niektóre operacje ucha zewnętrznego i środkowego
6. Zabiegi diagnostyczne w zakresie jamy ustnej ,nosa ,krtani
7. Operacje guzów szyi
Szeroka diagnostyka przedoperacyjna i pooperacyjna możliwa jest dzięki stałej współpracy Oddziału z innymi Zakładami mieszczącymi się na terenie naszego szpitala:

diagnostyki dzięki stałej współpracy z innymi zakładami mieszczącymi się na terenie naszego szpitala:

Zakład diagnostyki laboratoryjnej
Zakład diagnostyki obrazowej
wyposażony w RTG, Tomograf komputerowy, USG
Pracownią UKG
Pracownią Histopatologii
pozwala na śródoperacyjną ocenę badanego materiału;

Oddział posiada również generator fal radiowych, który służy do przeprowadzania zabiegów plastyk podniebienia ,plastyki małżowin nosowych, tonsilotomii ,zabiegów mikrochirurgicznych w krtani. W oddziale prowadzona jest diagnostyka chrapania i bezdechów nocnych przy użyciu aparatu spełniającego wymogi NFZ (tzw pełna polisomnografia).

W szpitalu znajduje się Poradnia Otolaryngologiczna, która swoją opieką obejmuje zarówno pacjentów leczonych w naszym oddziale jak i osoby z terenu powiatu Tarnogórskiego i okolicznych powiatów.W ramach świadczeń poradni prowadzone jest leczenie zachowawcze jak również drobne zabiegi otolaryngologiczne nie wymagające hospitalizacji pacjenta.

USŁUGI KOMERCYJNE

KOMERCJA W ODDZIALE LARYNGOLOGII

Zabiegi przy użyciu fal radiowych
1. Resekcja zmian patologicznych w obrębie jamy ustnej i nosa z badaniem histopatologicznym
2. Podśluzówkowa redukcja małżowin nosowych dolnych/ Konchoplastyka
3. Plastyka podniebienia miękkiego i języczka
4. Kryptoliza migdałków podniebiennych
5. Zmniejszenie obj. Przerosłych migdałków podniebiennych/Tonsillotomia
Badania
Badanie słuchu:
– audiometria
-tympanometria

Badanie polisomnograficzne.

Płukanie
Płukanie uszu
Płukatnie zatok

Zabiegi operacyjne
1. Plastyka przegrody nosa w znieczuleniu ogólnym.
2. Funkcjonalna endoskopowa operacja zatok przynosowych (FESS) w znieczuleniu ogólnym
3. Usunięcie migdałków podniebiennych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
4. Usunięcie migdałka gardłowego w znieczuleniu ogólnym
5. Drenaż uszu
6. Usunięcie kamienia z przewodu ślinianki w znieczuleniu miejscowym
7. Wycięcie lub zniszczenie zmiany w krtani w znieczuleniu ogólnym z badaniem histopatologicznym
8. Wycięcie zmiany zatoki szczękowej w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
9. Inne zgodnie z cennikiem

Podcięcie wędzidełka języka
Zabiegi krio
Zabiegi krio w zakresie jamy ustnej i nosa
Konsultacja larynogologiczna ordynatora
CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII