ZAKŁAD DIAGNOSTYKI
LABORATORYJNEJ

Punkt Pobrań I - budynek szpitala ul. Pyskowicka 47-51 (parter)

tel. 32/390 82 68

Pracownia mikrobiologii tel. 32/390 82 70

Punkt Pobrań II - budynek Poradni Specjalistycznych ul. Opolska 21 (parter)

KIEROWNIK ZAKŁADU DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ
DR N. MED DANUTA NIEDZIOŁKA-ZIELIŃSKA

specjalista diagnostyki laboratoryjnej i zdrowia publicznego

0
Wyższy personel medyczny
osób
0
Średni personel medyczny
osób
0
Personel pomocniczy
osób
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy szeroki zakres usług medycznych, dążąc do utrzymania ich jakości na jak najwyższym poziomie poprzez :
 • zapewnienie pacjentom fachowej obsługi w dziedzinie pobierania, wykonywania, przygotowywania prób do badań oraz ustalania kryteriów postępowania,
 • dbałość o zapewnienie stosowania nowoczesnej aparatury, metod diagnostycznych oraz oceny ich działania,
 • zapewnienie pełnej wiarygodności wyników badań, w oparciu o codzienną kontrolę wewnętrzną,
 • stałe dążenie do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji personelu własnego oraz personelu dostarczającego materiał do badań,
 • zapewnienie pacjentom komfortu z tytułu świadczonych usług przez stosowanie jak najlepszych technik pobierania materiału, krótkiego czasu oczekiwania na wynik oraz przez poufność danych osobowych i całego procesu diagnostycznego,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy.
Wieloprofilowe laboratorium wyposażone jest w nowoczesne, automatyczne analizatory i sprzęt laboratoryjny

znanych firm medycznych, m.in. Sysmex, Beckman Coulter, bioMerieux. Krew do badań pobierana jest zamkniętym systemem aspiracyjno-próżniowym firmy Sarstedt.

Zakres wykonywanych badań:
• badania biochemiczne krwi i moczu,
• badanie morfologii krwi z różnicowaniem leukocytów, OB, retikulocyty;
• badania z zakresu hemostazy (krzepnięcia krwi);
• oznaczanie białek specyficznych;
• badania z zakresu analityki ogólnej;
• badania specjalistyczne: PSA – antygen specyficzny gruczołu krokowego, TROP I – Troponina, TSH – Tyreotropina, fT3 – wolna trójjodotyrozyna, fT4 – wolna tyroksyna, IgE całkowite, HCG, prokalcytonina;
• badania reumatologiczne;
• badania z zakresu serologii transfuzjologicznej;
• badania bakteriologiczne;
• badania wysoce specjalistyczne – wykonywane przez podwykonawcę wyłonionego w postępowaniu konkursowym, z którym szpital zawarł umowę na wykonywanie badań specjalistycznych.
Warto podkreślić że Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnętrznych Programach Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych

organizowanych przez:

 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej z siedzibą w Łodzi (program powszechny i centralny),
 • Instytut LABQUALITY z Finlandii
 • Randox International Quality Assessment Scheme z Wielkiej Brytanii.
 • DiaHem Diagnostics Products – kontrola pracowni serologii transfuzjologicznej
 • RCKiK w Katowicach – Kontrola Jakości Badań Immunohematologicznych
 • Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej – POLMICRO
 • StandLab IQS – zintegrowany program kontroli jakości.
CENNIK  USŁUG MEDYCZNYCH

Gwarantujemy Państwu usługi diagnostyczne najwyższej jakości z konkurencyjnym poziomem cen oraz miłą, fachową i sprawną obsługę.

Na potrzeby szpitala
Laboratorium wykonuje badania
w trybie całodobowym.
Pacjentów indywidualnych zapraszamy
w godz. 7.00-10.00 w dni robocze
Punkt Pobrań – budynek szpitala
ul. Pyskowicka 47-51 (parter)
tel. 32/ 390 82 78  lub  32/390 82 68
tel. pracownia mikrobiologii 32/390 82 70
Punkt Pobrań – budynek Poradni Specjalistycznych
ul. Opolska 21 (parter)

NASZE CERTYFIKATY