Na terenie placówki funkcjonują specjalistyczne zakłady i pracownie, które świadczą usługi zarówno dla
  • pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych,
  • pacjentów poradni specjalistycznych,
  • pacjentów leczonych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • osób/zakładów korzystających z usług zakładów odpłatnie.
Zakłady i pracownie legitymują się certyfikatami potwierdzającymi wysoką jakość świadczonych usług:
Zakład diagnostyki laboratoryjnej
Zakład diagnostyki obrazowej
Zakład anatomopatologii
Zakład diagnostyki medycznej
Zakład rehabilitacji leczniczej
Szkoła rodzenia
Apteka szpitalna

Kierownik: mgr Marcin Cichoń
Kontakt: tel. 32/ 390-82-00 wew. 271
Lokalizacja: ul. Pyskowicka 47-51

Centralna sterylizacja

Kierownik: mgr Aldona Tracz
Kontakt: tel. 32/ 390-82-00 wew. 286
Lokalizacja: ul. Pyskowicka 47-51

CENNIK  USŁUG MEDYCZNYCH