Zakaz odwiedzin pacjentów – do odwołania

Niniejszym informujemy, iż od dnia 12.03.2020 roku do odwołania obowiązywał będzie całkowity zakaz odwiedzin pacjentów. W sprawach indywidualnych decyzję podejmuje Ordynator/Kierownik Oddziału. Pełna treść zarządzenia: Zarządzenie_zakaz odwiedzin  

Ograniczenie odwiedzin

Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o stosowanie się do zarządzenia Prezesa WSP S.A. dotyczącego ograniczenia odwiedzin w naszym szpitalu.

Nowoczesny blok operacyjny

Nowoczesny blok operacyjny i centralna sterylizatornia-to kolejna inwestycja, która będzie realizowana w naszym szpitalu. W dniu wczorajszym Starosta Tarnogórski Krystyna Kosmala i Jarosław Wieczorek – Wojewoda Śląski podpisali rządową dotację na realizację

Osoba do kontaktu z mediami – kontakt

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. wyznaczył dr Adama Niemczyka jako osobę do kontaktów z mediami. Numer kontaktowy: 724 338 336

Ogłoszenie o wyborze na stanowisko Ordynatora Oddziału Otolaryngologicznego

Ogłoszenie o wyborze na stanowisko Ordynatora Oddziału: ogloszenie-o-wyborze-ordynatora

Oświadczenie Prezesa Zarządu w sprawie skargi na firmę cateringową

Szanowni Państwo, W załączeniu przedstawiamy oświadczenie Prezesa Zarządu WSP na skargę złożoną przez pacjenta na firmę cateringową. Treść oświadczenia: oswiadczenie-w-sprawie-skargi