AKREDYTACJA
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A.
w Tarnowskich Górach

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia z dnia 6 listopada 2008 r. tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2135;
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedury oceniającej spełnienie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów
  akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie z dnia 31 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1226);
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Rady Akredytacyjnej z dnia 6 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1074);
 • Zarządzenie Prezesa WSP S.A. W Tarnowskich Górach nr 0111/13/2017 w sprawie powołania Komitetu ds. Jakości.
 • Porozumienie nr SZ.PA-0701-7/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. o udziale w projekcie „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część „Program Akredytacji Szpitali”.

 

 

CZYM JEST AKREDYTACJA?

Akredytacja jest jedną z najbardziej profesjonalnych, transparentnych oraz skutecznych zewnętrznych metod zapewniania jakości świadczonych usług przed dany podmiot. Jej rola w systemie zdrowotnym polega na wyszukiwaniu i doborze właściwych zagadnień, które w jak największym stopniu wpłyną na jakość świadczonych usług. Obowiązujący od 2009 roku program akredytacji szpitali zawiera 15 standardów, które stanowią mierzalne kryteria oceny placówki opieki zdrowotnej określonego typu.Są nimi:

 • Ciągłość Opieki (CO);
 • Prawa Pacjenta (PP);
 • Ocena Stanu Pacjenta (OS);
 • Opieka nad Pacjentami (OP);
 • Kontrola Zakażeń (KZ);
 • Zabiegi i Znieczulenia (ZA);
 • Farmakologia (FA);
 • Laboratorium (LA);
 • Diagnostyka Obrazowa (DO);
 • Odżywianie (OD);
 • Poprawa Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta (PJ);
 • Zarządzanie Ogólne (ZO);
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ);
 • Zarządzanie Informacją (ZI);
 • Zarządzanie Środowiskiem Opieki (OŚ).

 

Standardy te mają charakter dynamiczny, co oznacza, że podlegają okresowej modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu spełnione jest założenie akredytacji polegające na stałym stymulowaniu w celu osiągania poziomu optimum, jaki wyznaczają standardy akredytacyjne. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, jednocześnie realnie osiągalnym. Uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego stanowi nie tylko potwierdzenie wysokiego poziomu świadczonych usług przez naszą placówkę ale również stwarza możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie z wzorcami dobrego postępowania jakimi są standardy akredytacyjne.

Obecnie w Polsce 213 szpitali posiada akredytację Ministra Zdrowia, wśród których 28 podmiotów dotyczy województwa śląskiego, w tym jeden szpital powiatowy na terenie województwa śląskiego w Mikołowie.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia w formie certyfikatu akredytacyjnego, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, po przeprowadzeniu procedury oceniającej, która polega na dokonaniu przeglądu podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie wszystkich standardów akredytacyjnych. Procedura Oceniająca przeprowadzana jest przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa.

„Uzyskanie przez WSP S.A. w Tarnowskich Górach certyfikatu akredytacyjnego oznacza wysoki poziom funkcjonowania szpitala oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dodam, że akredytacja w naszym szpitalu zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków zewnętrznych”- tłumaczy Izabela Paprotna – Prezes WSP S.A. w Tarnowskich Górach.

Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach jest uczestnikiem projektu „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” część „Program Akredytacji Szpitali” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 (PO WER), dzięki czemu cały proces akredytacji zostanie przeprowadzony ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Zdrowia.